Даоистка алхимия за жени (DaoWoman)

TheWayTrueMadenScheme1

Пътят на жената

Пътят на жената е проект, разработен от Олег Черне (Дзие Кун), насочен към развитие и усъвършенстване на жените. Проектът се основава на дългогодишен опит в работата му с жени, предпочели да вървят по пътя на своето развитие.

Повече от 40 години Олег Черне изучава древни практики и текстове, които има късмет да намери в процеса на търсене, и част от това търсене е посветил на въпроси, пряко свързани с естеството на женското развитие. Всяко развитие е обем и докато не е поместен в необходимата форма, е трудно да се разбере какво, защо и как развиваме, а това изисква време и търпение.

Жената е природен феномен и в това се крие всичко. Ако живее според природните закони, заложени в нейната същонст, то тя е цялостна, хармонична, творяща, пазителка и закрилница на обществото. Освен по-силно изразената интуитивност, сезнзитивност и чувствителност, жената е и по-зависима от външното пространство и податлива на повече стресови състояния, които нарушават ритъма и нормалното функциониране на тялото й.

Когато жената живее според закони, които са в противоречие с личностната й природа, то това вече е само диктувана отвън установка.

В днешно време е много трудно да се говори за развитие на жената, защото самата дума „развитие” не се разбира, а с това не се разбира както естеството на жената, така и това на мъжа. Без разбиране за тази природа, без разбиране за физиологията, енергетика и психиката всички разговори за развитие са безсмислени.

Условията на живот, в които се намира съвременната жена, я лишават не само от възможността за хармонично съществуване, но дори и от разбирането за това какво е хармоничност. И това се превръща в трудност не само за тези, които не се развиват, но и за тези жени, които се опитват да направят нещо. Дори и да се впусне в развитието, жената често остава в периферията на самото развитие, без да е способна да види в това нещо повече от емоционално състояние.

Обучението на жената е своеобразен вид борба с времето, както от страна на самата жена, така от страна на този, който я обучава. И най-важното тук – да се отучи жената от всякакви очакванията и нетърпеливост. Понякога това отнема години и дори десетилетия.

Даоистка алхимия за жени – Пътят на Истинната дева”

Пътят на Истинната дева е направление в даоистката алхимия, свързано с реализирането на цялостната схема на женското развитие.

Пътят на Истинната дева е практическо направление, което решава задачите на разблокирането, възстановяването и настройката на тялото. Практиките в този път позволяват тялото да се подготви правилно за алхимична работа. Тъй като даоистката традиция обръща специално внимание на тялото, неговата настройка се извършва на всички етапи от практиката за изработване и поддържане на естественост, хармония, вътрешна красота, а също така за формиране на цялостност и нейното усъвършенстване.

Практиките на Истинната дева се смятат за канонични в даоистката алхимия за жени. Може да се каже, че този път е една академична школа не само в женското направление, но и в даоистката алхимия като цяло. Школата на истинната дева разглежда практиките си като подготовка за алхимичен път и реализация на онова, което принципно може да се нарече даоистки път, а също и за преход в състоянието на Чистата дева.

Метод на развитие на Истинната дева

С метода започва развитието. Ако няма метод, няма и начало. Той е реалността, до която е достигнала цивилизацията, губейки истинската връзка с ирационалното. Въпросът за метода е един от първите, които жената трябва да поставя пред самата себе си. Нужно е той да стане част от практиката, от осъзнаването и, ако щете, дори от медитацията. Опознаването на метода отнема време и изисква да се положат усилия. Най-важното е, че това познание представлява и самостоятелна практика, част от медитацията на Истинната дева.

За да опознаем метода, трябва да умеем да сравняваме и да съпоставяме собственото съзнание с избрания практически път. За да съпоставяме обаче, трябва да разбираме поставената задача. Може да се каже, че методът започва от разбирането на задачата, над която работим. Следването на метода предполага, на първо място, вътрешен контрол. Така че в началото трябва да бъде превърнато в изкуство на познанието.

Обучаващата се дама неизбежно трябва да се сблъска именно с методическото представяне и разбиране за материала.

Обучението е най-вече изкуство на познанието, в което методът има основна и дори доминираща функция. В метода се включва и разбирането за това от какво се ръководи практикуващият в своето развитие. Ръководството са условията, създаващи умение да се работи с пространството, в което се провежда обучението.

Това е визия за задачите преди всеки учебен процес, това е ритъм на следване на задачите и най-важното – ориентация към знанията, а не към разни уловки.

Методът е функция на познанието. Той не мотивира, а обяснява и е важен поради това, че е безличен.

 

 

Практики

Даоистка йога за жени

Даоистка алхимия за жени

Статии

Пътят на жената

Изкуството на развитието за жени

Изкуството на построяване на женското тяло

Видео лекции

Лекция на Олег Черне «Пътят на жената»

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Общи въпроси

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Учител и традиция

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Духовната сила на жената

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Жената и алхимията

Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

ПРЕДСТОЯЩИ ПРАКТИКИ

Бюлетин

Моля, въведете имейла си, за да се абонирате за нашия бюлетин.