Членство в INBI

Обща характеристика на системата за членство

Лаборатория за развитие INBI е институт, изучаващ традиции, които съдържат в себе си дълбоки знания, представляват световна ценност и имат значителен принос за развитието на човечеството. Всеки член на INBI трябва да разбира отговорността за собственото си развитие и да уважава системата, която поставя пред себе си задачата да изучава реалните човешки ценности. Ставайки член на INBI, вие най-вече изразявате своето отношение към идеите, които се развиват в него и са основани върху качественото формиране на личността.

Член на институт INBI

Член на институт INBI (притежател на карта) може да стане всеки, на когото е интересно да взаимодейства със система на INBI и може да поддържа и уважава принципите, които тя развива. Между тях са:

  • постоянен стремеж към саморазвитие;
  • отговорност за своите действия и постъпки;
  • стремеж към по-дълбоко разбиране на законите на развитие на света и човека.

За придобиването на членски статус е необходимо получаване на карта. Придобиването на карта изразява отношението на практикуващия към дейността на системата INBI.

Какво дава членската карта

Членската карта дава:

  • възможност да се получава редовно информация за мероприятията, които се провеждат в INBI;
  • възможност за приоритетно участие в различните мероприятия и акции, включително и международни;
  • възможност за посещаване на мероприятия, предназначени само за притежателите на карти;
  • право на намаления за семинари, майсторски класове, фестивали, редовни занятия, провеждани от INBI по целия свят;
  • право на намаления в магазините, ресторантите и др., които са партньори на INBI

В момента членовете на INBI могат да ползват следните отстъпки в следните места в гр. София:

(предстои актуализиране на тази информация)

Карти в системата INBI

Статусна карта „Алхимик”

Картата „Алхимик“ се издава на всеки, който има интерес в изследване и усъвършенстване на природата си чрез инструментите на Метода на INBI. Картата има 4 нива. Издаването и получаването на карта отговаря на 1-во ниво и не предполага допълнителни условия. Нивата от 2-ро до 4-то се разглеждат индивидуално за всеки член.

Инструкторска карта

Издава се на водещите, покрили изискванията за инструкторски статус. Картата дава право на привилегировани посещения на семинари и занятия. Инструкторът е длъжен да притежава и статусна карта, обозначаваща неговото ниво в практиката.

Всеки водещ в INBI може да получи пълна информация за критериите за инструкторски статус от администрацията на филиала си.

Финансови условия на членството

Вид картаВстъпителна вноскаГодишен членски внос
Първо ниво160 лв.95 лв.
Инструкторска картабезплатно160 лв.

Забележка: първоначалната вноска е валидна до месец септември, след което се подновява за цяла календарна година (от месец септември на текущата година до месец септември на следващата). Годишният членски внос се внася в периода 1-30 септември.