Форми на обучение

 

СЕМИНАРИ

Правят разбор на определени практики по отношение на:

принципите на работа;

ритъма на работа;

формите.

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ

Индивидуалните занятия с инструктори дават възможност на всеки занимаващ се да работи по отделни въпроси, като получи необходимите теоретически консултации и практическа помощ в решаването на конкретни проблеми и задачи, съобразно индивидуалната специфика на практикуващия.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Тя е водеща и основна. Необходимостта от самостоятелна работа се определя от необходимостта за развиване на личен ритъм. Като правило тя се разполага в следните параметри:

количествено натрупване (с препоръчителен минимум от 12 часа на седмица през първите 1—3 години);

комбиниране на статични и динамични практики;

практическо и теоретическо задълбочаване;

комбиниране на самостоятелно и групово занимание в съотношение 3:1, 3:2 или максимум 1:1 в полза на самостоятелното (т.е. препоръчително е груповите занятия да не са повече време от самостоятелните).

ГРУПОВИ ЗАНЯТИЯ

Те са за:

поправяне на грешки;

преработване на енергията от друг ъгъл (различен от самостоятелната работа);

работа в по-плътно поле.

МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

Те са за по-напреднали и в тях се преработват определени детайли от дадена практика.

общи дадености по природа;

конкретна фаза на развитие.

КУРСОВЕ

Това са събития за по-дълъг период от време (няколко седмици), съставени от различни блокове с практики и лекции. Задачата на курсовете е да се даде възможност за по-задълбочена преработка, осмисляне и/или запознаване с някое от направленията, развивани в INBI, както и за по-дълготрайна промяна на ритъма на практикуване.

ЛЕКЦИИ

Разясняват философски и теоретични аспекти.

ЛАГЕРИ

Изцяло енергийни събития с висока интензивност, в които само се работи без да се обяснява. Целят укрепване на усвоения материал и енергийно възприемане на практиките.