Метод

Методът има за задача да доведе практикуващите до алгоритъм на взаимодействие със себе си, при който процесът на усъвършенстване на човешката природа да стане необратим и безкраен.

За реализацията на тази задача, методът на INBI се базира върху пет взаимно зависими и взаимно допълващи се аспекта, които следва да бъдат интегрирани в единен модел на развитие:

Напълване: създаване на условия за преживяване на процесите в зададената по природа форма.

Пропорция (геометрия): създаване на условия за изменение и усъвършенстване на зададената по природа форма, чрез промяна на вътрешните връзки на тялото и енергията.

Ос: създаване на условия за пълна вътрешна синхронизация на връзките във вече изменената форма.

Ритъм: работа със свръх-съзнателни честоти.

Концентрация: развиване на съзнанието като инструмент за управление и трансформация на формата и процесите, протичащи в нея. Концентрацията лежи в основата на метода и се разглежда като фундаментално условие за реализиране на всички останали негови аспекти.

Методът е изкуството да култивираш живота, изкуството да се сомоусъвършенстваш. Ключов аспект от това изкуство са Практическите методи – условията чиесто спазване води до осъществяването на конкретно поставени задачи.

Методът трябва да съществува реално, защото в противен случай може да се стигне до неговата подмяна. Ако Методът е наличен, тогава човекът трябва да постигне състоянието на естественост, на хармония с вътрешната си природа и с обкръжаващата го външна среда. С други думи, човек трябва да постигне цялостност или онов, което може да се развива. Методът трябва да бъде практичен, той трябва да бъде основата за овладяването както на приложните изкуства (математика, физика, химия (в древността – алхимия), астрология, медицина и прочие), така и на хуманитарните изкуства (философия и обществените науки)

Методът е това, което ни кара да гледам на живота като на път за самоусъвършенстване и придобиване на цялост във всички прояви на жизнената активност.

За да се превърнем в човек на действието (човек, който зависи от собственото си усилие и постоянно го контролира), ние трябва да следваме една понатна за нас последнователност от действия и да осъзнаваме личния си ритъм и собствените си природни възможности. Такъв човек може да подобри не само своите действия, но и своята лична природа.

small8

Форми на обучение

Обучението по метода на INBI се осъществява чрез следните форми:

small4 sand circles

Семинари

Правят разбор на определени практики по отношение на:

 • принципите на работа;
 • ритъма на работа;
 • формите.

Програма на семинарите в INBI до 2028-ма година.

Индивидуални занятия

Индивидуалните занятия с инструктори дават възможност на всеки занимаващ се да работи по отделни въпроси, като получи необходимите теоретически консултации и практическа помощ в решаването на конкретни проблеми и задачи, съобразно индивидуалната специфика на практикуващия.

За повече информация и връзка с нашите инструктури

t: 0892 21 58 24

m: office@nullinbi.bg

Самостоятелна работа

Тя е водеща и основна. Необходимостта от самостоятелна работа се определя от необходимостта за развиване на личен ритъм. Като правило тя се разполага в следните параметри:

 • количествено натрупване (с препоръчителен минимум от 12 часа на седмица през първите 1—3 години);
 • комбиниране на статични и динамични практики;
 • практическо и теоретическо задълбочаване;
 • комбиниране на самостоятелно и групово занимание в съотношение 3:1, 3:2 или максимум 1:1 в полза на самостоятелното (т.е. препоръчително е груповите занятия да не са повече време от самостоятелните).

Групови занятия

Те са за:

 • поправяне на грешки;
 • преработване на енергията от друг ъгъл (различен от самостоятелната работа);
 • работа в по-плътно поле.

Програма на груповите занятия за учебната 2021.

Майсторски класове

Те са за по-напреднали и в тях се преработват определени детайли от дадена практика.

 • общи дадености по природа;
 • конкретна фаза на развитие.

Програма на семинари, лагери и лекции в INBI до 2028-ма година.

Курсове

Това са събития за по-дълъг период от време (няколко седмици), съставени от различни блокове с практики и лекции. Задачата на курсовете е да се даде възможност за по-задълбочена преработка, осмисляне и/или запознаване с някое от направленията, развивани в INBI, както и за по-дълготрайна промяна на ритъма на практикуване.

Програмата с курсове в INBI България можете да откриете на секцията Събития.

Лекции

Разясняват философски и теоретични аспекти.

Програма на семинари, лагери и лекции в INBI до 2028-ма година.

За вътрешни лекции на INBI Bulgaria, моля следете информационното табло или се абонирайте за INBI Newsletter-a ни.

Лагери

Изцяло енергийни събития с висока интензивност, в които само се работи без да се обяснява. Целят укрепване на усвоения материал и енергийно възприемане на практиките.

Програма на семинари, лагери и лекции в INBI до 2028-ма година.

Препоръчваме да се запознаете с книгата

„Отшелник. Метод“

25_4_25_1_methodsm2