Напълване

female4 icon

Първоначално човек трябва да се подготви за съществуване в съответствие с възможностите си, а не с желанията си, за да съхрани и отгледа личната си сила. Личната сила се основава на способността на тялото да съответства на собствените си ресурси, да натрупва и съхранява енергия в процеса на всякакъв вид жизнена дейност.

С други думи, ние трябва да се научим да си задаваме въпроси, за да разберем накъде е насочено усилието. Човек, независимо от това, което той прави, постоянно прави усилие по отношение на своите ежедневни и професионални дейности. И от доброто разбиране на собствените действия зависи не само психологическото му състояние, но способността му да промени и подобри живота си. Човек, който не контролира живота си, не може да бъде човек на действието. Той е лишен от ясна последователност на действията и от разбиране за собствения си ритъм. Следователно, така той ще бъде само част от неопределен неосъзнат процес, който в най-добрия случай ще съответства на физиологичните и емоционални желания.

Ако не можем да определим значението на своите действия, то ние пасивно развиваме вътрешно бездействие, водещо до такива последствия като:

 • нарушение на дишането;
 • отслабване на концентрацията;
 • загуба на вътрешния баланс;
 • неправилно разпределение на физическото усилие на органите, съдовете, системата на тялото;
 • блокиране на енергийните меридиани;
 • усилване на емоционалната дейност в ущърб на сетивното изпълване;
 • потапяне във външната хаотична зависимост, още по-голяма дистанция от разбирането за личен ритъм на живот.

Изкуството на преподаване

Първият проблем, който води до посочените състояния е свързан с невъзможността за обучение. Обучението днес често се свежда до просто събиране на информация, която не е нищо повече от технически навик във функционалните дейности.

По този начин в скалата от значения на практическите методи за развитие, изкуството на обучение е на най-високо стъпало. Докато не се научим да се самоопределяме и да изграждаме една или друга схема няма да го има и онзи съд, който трябва да бъде изпълнен. И както и да се отнася човек към тези неща – работа, личен живот, обучение, всичко това е разновидност на схемата на развитие.

Това означава, че всяко действие може да се разглежда от гледна точка на напълването или изпразването, когато човек или подобрява своята природа, или я влошава. Човек трябва да е в постоянно търсене дори и при тези действия, които той извършва ежедневно, без да се опитва да намери нещо по-добро настрани преди да е реализирал първо това, което е до него. Всичко, с което взаимодействаме, ни позволява да използваме нашето тяло, ум и енергия съзнателно или не.

Спирането на обучението неизбежно ще доведе до вътрешно разложение, тъй като в този случай човек се отказва да генерира вътрешно усилие. Процесът на изпълване се заменя с процеса на реагиране. В такава ситуация човек неизбежно започва да изпада в зависимост от външни фактори, които го карат да търси начини да се отървете от прекомерно физическо или психическо напрежение, произтичащо от хаотичните действия. Това води до още по-голяма загуба на себе си, защото изходът от тази ситуация не може да бъде балансиран и добре обмислен и често се свежда до различни “трикове” по отношение на разума или до постоянно превключване на вниманието.

Изкуството на изпълване трябва да бъде основа за развитието. Въвежда се основно разбиране на изпълването под формата на изработване на отношение към развитието и намиране на начини за напредък в развитието. Тук, вече на ранен етап, ние сме изправени пред трите изкуства:

 • изкуство на изработване на отношение към собственото развитие;
 • изкуство на изработване на постоянство;
 • изкуство на движение в собственото развитие.

Условия за обучение

Условията за обучение в изпълване развиват способността за изпълване или неизпълване чрез състоянието на развитието. Те се определят от шест условия:

 • преднебесни условия (личностна структура, геометрия);
 • следнебесни условия (натрупан опит);
 • състояние на съзнание;
 • състояние на енергия;
 • състояние на тялото;
 • способност за съответствие на ритъма, сезонността.

Състояние на необратимост

Състоянието на необратимост в развитието на качеството на изпълването зависи от пропорцията, съсредоточаването и умението да си дисциплиниран в действията.

Инструменти на обучението

Инструменти на обучението са практиките и техниките, които създават различни форми на усещания, чувства и преживявания, основани или на ритъма, или на развитието на пропорциите, или на оста.