Ос

bagua2 icon

Формирането на оста е условие за изграждане на естествеността – по същество личен подход към всяко действие не само от позиция на знанието, но и от съответното вътрешно състояние (от позиция на хармонията).

За формирането на оста е нужно да се изгради правилна циркулация на енергията, което дава възможност на човека да генерира енергия и да управлява енергийните процеси в своето тяло на това ниво, на което е възможно усилване на вътрешния потенциал на организма. Трябва да се има предвид, че когато циркулацията на енергията не е изградена, консумацията на енергия е повече отколкото нейното развитие.

Това ниво зависи от качеството на изработените навици, свързани с изпълването. Само способността за контрол върху процеса на собствените действия не е достатъчна, трябва да се осъзнаят принципите и законите, позволяващи правилно да се построи работата на тялото, енергията и съзнанието. Важно да се снемат вътрешните енергийни задръжки и предпазването от процеси, които водят до нарушаване на енергийната работа на меридианите на тялото. Съответно, тук са необходими знания и реално разбиране на свойствата на тялото от позицията на енергийната проходимост.

Трябва да се има предвид, че когато говорим за оста, говорим за ориентира (менталната ос), за целенасочената циркулация на енергията (енергийната ос) и за вътрешните съответствия (физическата ос). Ще разгледаме първите два аспекта.

Менталната ос

  • разбиране на собствените качества;
  • умение за задаване на правилните въпроси, свързани с понятието за енергийна култура на човека;
  • изучаване на опита и общуване с хора, които вече са положили определено усилие по пътя на разбиране на гореказаното;
  • четене на различна литература, позволяваща да се погледне на определен въпрос от различни страни;
  • посещение на лекции и семинари, където може да се задават въпроси, на които засега не са намерени отговори;
  • възможност за консултации с цел уточняване на неясните моменти;
  • правилно провеждане на времето, което се определя като професионално (работно);
  • правилно провеждане на времето, което се определя като свободно.

Изграждането на ментална ос предполага съответствие между действие и цели. Трябва ясно да се разбират разликите в методиките на поднасяне на материала, а не да се възприема всеки материал само от една страна, често изолираща човека от целия останал необходим обем. Важно е да се отчита, че на начален етап, докато изкуството на обучението не е овладяно, може да се породи желание за такава методика, която най-много ви устройва.

Това може да доведе до позиция на «все знание» в условия, в които това знание въобще отсъства, което е своеобразна клопка на обучението, когато вместо да се погледне за пореден път на предмета на познание под малко по различен ъгъл, се формира позиция «аз знам». Това именно води до блокиране на възприятието. Познанието трябва да задава правилна циркулация на енергийното преживяване на процеса.

Енергийната ос

За повечето хора понятията, свързани с енергията, се намират на равнището на асоциативните връзки (кой и какво е казал за това, какво е отношението на околните, образност и неточност на информацията при обучението, недостатък на концентрацията при реализация на възможностите за възприятие и т. н.). Всичко това води, по-скоро, до още по-голямо неразбиране на въпроса и дава възможност за спекулации не само от този, който е въвлечен, но и от този, който няма никакво разбиране за нещата.Живот

Преди да се дават каквито и да е определения на енергийните процеси, трябва да се разберат техните закони. Още повече, че нормалният, разумен човек, притежаващ сила и намерение да стане човек на действието, трябва да се освободи от такива форми на възприятие на енергията като аура, магия, уроки, бяс и т. н. Всички тези понятия-сурогати са подържани от слабите, безволевите хора, които не са в състояние да си зададат правилния въпрос, да не говорим за необходимостта да му намерят отговор.

В крайна сметка само след формиране на разумен, уравновесен подход към дадена тема е възможно въвличане в процесите на енергийното строителство. Индивидуалният подход в този случай ще позволи формирането на собствено усилие, върху което човек впоследствие ще може да се опре в развитието си. Той ще му даде максимална адекватност в оценката на онези въпроси, които са най-трудни за възприемане.

Важно е да се разбере, че без изграждане на циркулация на енергията в тялото (към което е насочена комбинацията от различни усилия) не можем да говорим за никакво реално развитие. В тази ситуация човек се оказва в състояние на невъзможност да контролира енергийните процеси, протичащи в тялото му, a ако са налице и различни задръжки на физическо или психично равнище, то ситуацията може и да се влоши чрез възникване на проблеми, свързани с една или друга болест.

Разбирането на целта на необходимата практика и на това върху което трябва да се работи от позицията на вътрешните енергийни процеси, позволява да се избегнат излишните действия. Появява се възможност максимално бързо и качествено да се премине неизбежния етап на регулиране на енергийните процеси в тялото, а вече след това да се достигне до по-нататъшно вътрешно подсилване.

Изкуството на преподаване

В дадения случай изкуството на преподаване определя разбирането за оста като начин за изработване на естественост. Тоест говорим за естественост, която има физиологически и енергийни показатели.

Условия на преподаване

Условията на обучението предполагат приемане на задачите за формиране на оста не само на равнището на съзнанието, но и на равнището на физическото възприятие. Това дава качествено различно осмисляне на съществуването на тялото, различен обем и различно преживяване, свързано с понятието за оста.

Състояние на необратимост

Състоянието на необратимост в изработването на оста е постоянно състояние на вътрешно усилие, уравновесяващо нашето съзнание, тяло и енергия, където оста е физически възприемаем формат на състояние на тялото.

Инструменти за преподаване

Практики, свързани с формирането на оста (суфийската йога, багуа-джан).

9fcc1da250ebf60d940701ef941f6a8d