Пропорция

icon-Taidzie_banner_Geometry

Формиране на пропорцията — това е вътрешно усилие, което създава възможност за усилване и частична или пълна промяна на енергийните и физическите параметри на тялото. Това ниво изисква осъзнаване на физиологическите и енергийни принципи на развитие на тялото, това, върху което то се опира в развитието си и на което съответства едно или друго физическо усилие. Тези знания са необходими за изграждане на правилната работа на мускулите, сухожилията, костите, кожата, артериите.

method_final2_smallДаденото ниво учи на изработване на вътрешна опора, позволяваща на човек да зависи, преди всичко, от своите природни възможности, без да се сблъсква с асоциативното разбиране на развитието без лично съответствие. Безсмисленото физическо развитие парализира и разсейва енергията, като я замества с аеробно натоварване, което само за кратък период от време замества усилието на дестилация на енергията. Физическото развитие без необходимата концентрация и правилна циркулация на енергията е мит за «здравословния начин на живот». Развитието на физическото тяло трябва да се разбира, то трябва да се опира върху закони, които помагат за подхранване на енергията, без да нарушават при това зададените от природата процеси.

Само след като се изработи и развие концентрацията и  след като се изгради правилната циркулация на енергията, може да се подходи към обединяване в единно цяло на енергията и съзнанието, когато всички основни ресурси започват да работят цялостно. И e без значение с какво е зает човек: движи ли си ръката, концентрира ли се върху нещо, удържа ли тялото си правилно или изгражда една или друга циркулация на енергията — всичко в тялото трябва да бъде свързано в едно. Енергията, съзнанието и тялото трябва да са единни във всеки момент. Без това единение е невъзможно да се пристъпи към вътрешно подсилване, тоест към натрупване на енергия.

Само при натрупване на допълнителен ресурс на енергия човек може да пристъпи към промяна на себе си. Промяната на тялото и енергията е необходима за изработване на повече ресурси за нашия организъм, а и дори само за подобрение работата на тялото и съзнанието.
Колени

Изкуството на преподаване

Изкуството на преподаване при формиране на пропорцията развива реално разбиране за това какво е пропорция и за какво е необходима. Обучението се опира върху правилното разбиране за строителството на мускулната и сухожилната група и, като следствие, на скелета — опора на вътрешната геометрия на тялото. Изкуството на обучението се състои в познание на принципите и законите на геометрическите пропорции, изявявайки също така и самото изкуство на строителството. Така, изкуството на преподаване в дадения случай включва:

  • изкуството на познание на принципите на развитие на физическото тяло;
  • разбиране на законите и съответствията на пропорционалното тяло.

Условия на преподаване

Условията на преподаване се състоят в изработване на съзнание на тялото като геометрически модел на външното и вътрешното тяло. Тоест говорим в този случай за изработване на съответствия на вътрешните и външните съдове на тялото.

Състояние на необратимост

Предизвиква се от формиране на енергийните връзки, стимулиращи физическото, енергийно и ментално възприятие на пропорцията. Тук говорим за реално разбиране на тялото като геометричен модел.

Инструменти на преподаване

Практики, способни да изведат човека до разбиране за геометрия на тялото. Идеалната практика е тайдзи-цюан.

3f75ff125f6df96c2217308b8650090c