Практики

icon Dao_Alchemy_banner_Concentration
Практиките в института имат за цел да поставят човека (мисъл, дух, тяло) в единна форма, позволяваща интегриран подход за цялостното ни развитие като човешки същества. 16-те практики изграждат цялостен проект (Лаборатория за развитие) и всички програми базирани върху тях са интелектуална собственост на център INBI.