12 двореца на тялото

615ef1c735b32

 

 

      Учението за дворците на тялото (палатите на Великото блаженство или Великата бхава) представлява специално знание за усъвършенстване на тялото, на анатомията на тялото. Тази наука се основава на традициите на кхмерската медицина, която представя знанието на ведическата медицина от гледна точка на изначалната причинност на съвършенството, а не като следствие от причинността. Това знание задава анатомията като следствие и определя необходимото, свързано с домовете на съзнанието и пространствените измерения на връзките (дванайсетте пространствени измерения).

      Това означава, че човешкото тяло се представя като макрокосмос в микрокосмоса, т.е. човешката анатомия е модел на макрокосмоса с неговите дванайсет съзвездия (раши). В тялото на човека раши са представени като дванайсет функционални нива на проявление на съзнанието, място за проява на жизнената сила на граха (във ведическата традиция всяка граха има свой покровител или дева). Дванайсетте граха представят различните възможности на тялото ни, свързани със съзнанието, т.е. за анатомията на тялото най-важно е именно съзнанието.

      Дванайсетичната представа за анатомията на тялото произтича от разбирането за структурата на съзнанието в различните части на тялото. Те представляват зони за сливане, свързани с домовете на съзнанието, разположени в костния мозък (и в костите). Дванайсетте сливания са разделени на три нива. Всяко ниво има четири осеви направления (условия за формиране на измеренията), т.е. общо съществуват дванайсет нива или дванайсет функции на раши (зони на живот), определящи пропорциите на скелета, сухожилията и органите на тялото.

Първи клас дворци (небесни)

         Висш клас дворци. Свещена кост, способна да се възроди на следващата сутрин.

Първи дворец. Първа бхава. Област в тялото – глава (череп). Основа на първичната човешка дейност, висша варна (ниво, санскр.)

Втори дворец. Втора бхава. Това, което прониква и определя дейността на първата бхава. Област в тялото – носна кост, челна кост, темпорална кост, бузи. Тази бхава е свързана с граха Нади. Обозначава способността за проникване в същността на нещата.

Трети дворец. Трета бхава. Кармично заложеното умствено усилие. Свързан с граха Махендра – постоянно влияние върху живота. Област в тялото – шия, шийни прешлени, гърло.

Четвърти дворец. Четвърта бхава. Поддържа кармичната същност. Област в тялото – ключица, рамо, лопатки.

Пети дворец. Пета бхава. Специално място, свързано с извора на живото съзнание, поддържащо четвъртия и шестия дворец. Област в тялото – лакът.

Шести дворец. Шеста бхава. Защитник и ограничител на пространството. Мяра на силата. Граха Раджа (Раджу). Област в тялото – китки.

Втори клас дворци (човешки)

      Истинна кост, способна да се възроди след 8 години.

Седми дворец. Седма бхава. Отвлича ни от нашето Аз (граха майтим). Към тази бхава се отнасят емоциите и онова, което се отразява в психическото. Област в тялото – гърди, ребра, сърце, бели дробове, диафрагма.

Осми дворец. Осма бхава. Място и средство за трансформация. Онова, което поддържа или променя нашето Аз (граха Васия). Развива духовно, дава опит за еволюция. Връзка с костния мозък. Област в тялото – гръбначния мозък.

Девети дворец. Девета бхава. Място на принципите и висшето знание. Графа Йони. Област в тялото – лонна кост.

Трети клас дворци (сакрален)

      Истинска кост, способна да се възроди след 24 години.

Десети дворец. Десета бхава. Опора, статус на тялото. Източник на сакралност, сакрална анатомия. Област в тялото – таз, сакрум, бедро.

Единайсети дворец. Единайсета бхава. Постигане, реализация. Граха Стри-Диргха. Определя допълнителната енергия. Област в тялото – коляно.

Дванайсети дворец. Дванайсета бхава. Онова, което се губи и си отива. Включва онова, което може да ни навреди. Граха Ведха. Област в тялото – стъпало, подбедрица.