Даоистка алхимия

 

inner-alchemy-clean icon

Даоистката алхимия е цялостна матрица за преобразуване на енергията чрез концентрацията на съзнанието. Опира се върху строги и специфични знания, характерни за същността нa даоистката алхимия като наука и изкуство за трансформация на човешката природа.

Основен и определящ инструмент в реализацията на задачите на комплекса е силата на съзнанието.

В институт INBI, практиката се преподава само от 2-ро ниво нагоре и след преминаването на инициационен семинар.

Програмата на занятията включва две от базовите части на комплекса:

  • образуване на цинобър;
  • изкуство на петте напрежения.

Като практика, Вътрешната Алхимия представлява комплекс от богати, но структурирани и организирани упражнения, базирани на следните принципи:

  • универсалност като детайлно и комплексно разработване, интегриране и преобразуване на всички аспекти на човешката структура;
  • систематичност като обективна форма за събиране и преобразуване на субективния опит;
  • естественост като процес на култивация и постепенно изменение;
  • регулация и личен ритъм като свързване на човека с космоса въз основа на индивидуалната му природа;
  • преработване на тялото като формиране на условия за увеличаване на силата за продължаващо развитие; стабилизиране на постигнатите състояния; максимално развиване на зададения по природа потенциал;
  • свързване на тялото и съзнанието като формиране на инструмент за преобразуване на тялото; условие за регулация и личен ритъм; формиране на усилие като режим за постоянна работа над себе си;
  • процесуалност на съзнанието като преход от определяне към преживяване на нещата.