Багуа

bagua1 2

Какво е Багуа-джан?

Багуа-джан е изкуство за формиране на ос в тялото и е най-важното практическо знание за синхронизиране на енергията, водещо до хармония и естественост. Ако не разберем оста като физическо условие, което променя състоянието ни, няма да можем да се развиваме, тъй като усилията в тялото ни няма да се разпределят правилно.

baguazhang-dragonФормата се практикува в три режима според целите и задачите на практукуващия:

  • Земя
  • Небе
  • Ритъм

Принципи

Развитието на енергията в тялото на човека определя не само нивото му на владеене на вътрешните преобразования, но и цялото негово ежедневие. Дори в неуравновесено състояние, енергията играе основна роля, определяйки усещането за съществуване и отношението към живота.

axis-website-INBI-2

С развитието на съзнанието се е появила и възможността да се фиксират усещанията под формата на черти и образи, а впоследствие – и под формата на формули и схеми, които са тясно свързани с макрокосмическия ред. Това дало възможност алхимията да започне да се определя като комплекс от знания. И най-важното, алхимията се сдобила с език, съставен от определени ключове, които не само обясняват законите, но и помагат те да бъдат осъзнати. На един по-късен етап това се превърнало в част от медитативната работа на практикуващия.

С времето медитативния подход се оказал недостатъчен за усвояване на науката алхимия, вследствие на което се появила необходимостта от форми, развиващи дадените знания на по-дълбоко равнище. Една от тези форми е багуа-джан или условията за работа на осемте свойства, на които се приписват дванадесет ритъма.

Формата помага да се пречиства и защитава енергията на практикуващия. За целта тя свързва горно с долно, дясно с ляво, предно със задно. Това свойство помага на практикуващия да намери опора в съзерцанието или, казано по друг начин, да осъзнае закона ин-ян – законът на промените и връзките. Постигането на това качество позволява на адепта да открие това, което не му достига, и правилно да преразпредели това, което му е в излишък.

e7703480175046c1b701c593172878bb

На по-висок етап от алхимичната практика енергийната работа се свързва с външната енергийна структура на човека. Като формата служи за превръщане на тялото в енергийно яйце на микрокосмоса или енергийна клетка на макрокосмоса, чийто център у човека е духът шън. Овладяването на въпросния център позволява на практикуващият да премине в друга степен на осъзнаване на своето битие, основано на личната честота на излъчване. Тогава всичко, което постъпва в тялото на човека, става ингредиент на цинобъра, от който се приготвя еликсира на безсмъртието.

Багуа-джан – изкуството на осемте преобразувания, е едно от трите направления на вътрешната алхимия. Тази практика днес се възприема като най-силната алхимична техника в движение, тъй като при постоянство в заниманията, тя води до бързи и качествени промени у практикуващия. Може да се каже, че практиката багуа-джан е съхранена в най-чист вид в сравнение с другите техники.

d14e7c503e68902909a64cce4400f2da

Багуа е реализация на един от трите закона, въз основа на които практикуващият може да постигне определени вътрешни промени. За разлика от тайдзи-цюан и син-и-цюан, багуа-джан има сравнително кратка история. Това е позволило на изкуството Багуа да се съхрани в по-цялостен вид в сравнение с другите две направления, тъй като човешкия разум не е успял да изопачи понятията, върху които се основава тази система.

Едно от тези понятия е свързано с идеята за използването на осемте длани (багуа-джан) като инструмент за изграждане на оста на тялото. На практика, става дума за осем вида енергийни усилия в тялото: 4 кардинални (Земя, Небе, Вода, Огън) и 4 подпомагащи (Вятър, Гръм, Планина, Езеро).

Оста е едно от фундаменталните понятия в даоистката алхимия и е условие за изграждане на естественост. За нейното формиран е нужно да се изгради правилна циркулация на енергията, което дава възможност на човека да генерира енергия и да управлява енергийните процеси в своето тяло на това ниво, на което е възможно усилване на вътрешния потенциал на организма. Трябва да се има предвид, че когато циркулацията на енергията не е изградена, консумацията на енергия е повече отколкото нейното развитие.

Само способността за контрол върху процеса на собствените действия не е достатъчна, трябва да се осъзнаят принципите и законите, позволяващи правилно да се построи работата на тялото, енергията и съзнанието. Важно да се снемат вътрешните енергийни задръжки и предпазването от процеси, които водят до нарушаване на енергийната работа на меридианите на тялото. Съответно, тук са необходими знания и реално разбиране на свойствата на тялото от позицията на енергийната проходимост.

Трябва да се има предвид, че когато говорим за оста, говорим за ориентира (менталната ос), за целенасочената циркулация на енергията (енергийната ос) и за вътрешните съответствия (физическата ос).

Оста е покой, съсредоточение и сила.

То е онова, което можем да развиваме. Разбира се, то е преди всичко връзка. Оста е необходимо условие, за да може в тялото ни да живее подредена енергия с по-фини честотни показатели, които регулират състоянието на цялото тяло. Същевременно това не бива да се смята за вътрешно безмълвие. То е едно много ясно и отчетливо осезаемо състояние, което не може да ни излъже.

 bagua_alchemy_earth

Условия на синхронизацията (развиване на оста)

  • напълване
  • пропорция
  • концентрация
  • ритъм
  • развиване на оста от гледна точка на оста

Движението в кръг

Идеята за движението в кръг произлиза от дълбока древност. Тя е сформирала в началото практически всички ритуални схеми за взаимодействие на човека с Вселената, след това ритуалните танци, после и запазените до днес танци, сред които най-популярно е фламенкото. Макар че по-правилно би било да го наричаме андалуски кръг, келтските танци – келтски кръг, тангото – аржентински кръг, бели денса – арабски кръг, и т.н.

Багуа-джан, ниво Земя: силата на крачката

Достъп до силата на крачката, човек получава, изучавайки следните аспекти от движението:

·       ъгъл на крачката;

·       размер на крачката;

·       опора на крачката;

·       усилие на крачката;

Тези аспекти именно се изучават в ниво Земя, през годишния цикъл на учебната програма в INBI Bulgaria.

bagua_earth_square_in_square