Бойни изкуства и двигателна култура

Движението може да се разглежда като лечебен метод, контекст за развиване на ментални и физически умения, и условие за правилно съществуване, но всъщност между тези гледни точки няма противоречие. Колкото повече съвременният човек ги разделя, толкова по-фрагментирани стават неговите физика и ум.

Практиката е насочена към разблокиране и укрепване на тялото, холистично и естествено изграждане на двигателни качества, както и по-пълно преживяване на собствената ни физическа и ментална същност.

Бойните изкуства са ценни с това, че са развили уникални методи за разкриване потенциала на човека. Те предлагат един динамичен контекст, който веднага дава обратна връзка за нашето състояние и прогрес. В основата на курса са залегнали два подхода: формалният, пример за такъв е „ката“ и този на настройката. Съчетаването им ни позволява да видим как театърът, конфликтът, медитацията и себеизразяването се сливат в едно цялостно преживяване на самите нас.

Малко повече за използването на оръжия: Тренировката с оръжие е един от силно недооценените, но изключително ефективни средства за изграждане на перфектна стойка и бодимеханика. Дългите оръжия (тояга, копие, меч и под.) са били спътници на мъжа от хилядолетия и той се научил не само да ги ползва като инструменти, но и да развива и съхранява силата си, боравейки с тях. Ако трябва да обобщим ползите от практиката, можем да кажем следното: за да можем да се движим правилно, така както природата е задала, ние трябва да поддържаме вертикалната ориентация на тялото, което в даоистката йога се съотнася с понятието “централна ос”. А както ни е добре известно, съврменният “седящ” начин на живот просто не оставя шансове на правилната стойка. Заради “центорбежните” си характеристики дългото оръжие непрекъснато ни принуждава да се центрираме и изправяме. Ефектът му върху правилната ориентация на тялото може в пъти да превиши този на “невъоръжените” методи.