Изкуството на брачните покои

Даоистката алхимия е система от знания, насочена към опознаването на формулата за взаимодействие с енергията, циркулираща в човешкото тяло. Тя се състои от практики, насочени към опознаването на изкуството на култивиране и дестилиране на енергията. Една от тези практики е сексуалната йога или изкуството на брачните покои.

Изкуството на брачните покои ( fangzhong zhishu ) е система от даоистки практики, свързани със знанията на даоистката традиция на Великата чистота. Това учение се формирало по естествен път в процеса на човешката еволюция и се нарежда до изкуството за укрепване на сухожилията и това за пречистване на костния мозък като едно от най-древните практически даоистки изкуства. В разбиранията си, то е толкова естествено, колкото и самата поява на човека, появата на мъжа и жената.

Докато човечеството живеело според законите на Небето и Земята, разглеждайки себе си срединно по отношение на тях, това изкуство било неотменна естествена част от живота. Но след време темата за брачните покои започнала да придобива все по-спекулативен характер, в резултат на което днес тази практика не може да се практикува и опознае, ако не се разбират принципите, които лежат в основата й.

Даоистката сексуална йога е изкуство на напълване, което води до хармония и вследствие на това до естественост. Сексуалната йога е, преди всичко, практика, насочена към работа с източника (сексуалната енергия), т.е. с вида енергия, която се явява енергообразуваща. Този вид енергия се разкрива най-лесно и определя жизнената активност на целия организъм.

Тази енергия е заложена в човешкото тяло изначално. Тя задава в него движението и по този начин инициира естествения процес на трансформиране на енергията. Ако трансформираната енергия не е управляема, в най-добрия случай тя участва в енергийното пречистване на тялото, а в най-лошия – се губи.Според даоисткото учение жизнената сила на човека се определя от способността му да усвоява изработваната от тялото енергия ци и жизнената сила на енергията дзин. Усвояването на тези енергии се определя като „взаимодействието с деветте жени“. Най-голямо количество природна енергия дзин изработват половите жлези. Тази енергия трябва не просто да се съхранява, но и да се създадат необходимите условия, за да бъдат усвояването и преобразуването ѝ основани на познание. В противен случай, неправилното ѝ разпределение ще доведе до нейната загуба и до блокиране на енергийните канали. Развитието и контролът на енергията дзин стават основа за формирането на знанията, станали известни като изкуството на брачните покои.

В началото на нашето време даоистката сексуална йога се отделила в самостоятелна алхимична практика, насочена към увеличаването на живота и постигането на безсмъртие. Цялото разбиране на тази практика трябва да преминава през призмата на разбирането на жената. Като се има предвид, че даоистката система на знания се заражда в периода на управление на Жълтия император (2697-2599 гг пр. н. е.), когото на даоисткото изкуство на любовта са обучавали жени, може да се каже, че именно жените поставили началото на цялата даоистка система от знания.

Въпреки множеството изменения, които даоистката сексуална йога е претърпяла с времето, тя не изгубва смисъла си, особено за жените, избрали пътя на практиката и независимостта от сексуалните отношения. Важното в случая е не дали жената има или не сексуален опит, а да постигне независимост от реакциите към този аспект на живота. Същото, разбира се, се отнася и за мъжа, но поради физиологичните му особености този нов етап на развитие на дадената координатна система се оказва за него фатален, тъй като при отсъствието на подготвен мозък и матрични съдове, за мъжа цялата техника се свежда до задачата да се задържи семето и да се запази наличното, а не да се постигне преобразуване.

Неправилният подход към тази практика е отклонил голям брой практикуващи от истинския път, затова преди да започнем да практикуваме сексуална алхимия, трябва да разберем колко важна е правилната подготовка.

Овладяването на изкуството на култивиране и дестилиране на енергията изисква да се изработят условията, при които съзнанието и тялото биха могли да управляват тази енергия. Сексуалната йога не бива в никакъв случай да се разглежда от перспективата на половия акт. Това е завършващият стадий на изкуството, който не е задължителен за разлика от подготвителният.

Затова даоистката сексуална йога се състои от две части. Първата представлява култивирането на жизнената есенция извън брачните покои, а втората – култивирането на жизнената есенция в брачните покои. Първата част е задължителна по отношение на втората, но същевременно може да представлява и самостоятелна работа, за която не е необходим партньор.

Даоистката алхимия поставя сериозни изисквания към практикуващите на всяко даоистко изкуство. Изкуството на Брачните покои не прави изключение в това отношение. Основните изисквания, които предшестват реализацията на практиката са:

  • подготовка на съзнанието;
  • подготовка на тялото;
  • подготовка на енергията.

Петте врати на Изкуството на брачните покои

brachni_small

Първа врата:получаване на кадифеното тяло.

Втора врата: получаване на кехлибареното тяло. Насочено към разбирането на дишането.

Трета врата: получаване на живачното тяло. Насочено към разбирането на циркулацията на енергията в тялото.

Четвърта врата: получаване на нефритеното тяло. Насочено към разбирането на дестилирането на енергията.

Пета врата: получаване на тялото на небесната чистота. Насочено към разбирането на измененията в тялото.

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?