Будистка йога

Будистка йога за пречистване на съзнанието.

Будистката йога има различни течения и инструменти, в основата на които лежи една задача – да се пречисти и освободи съзнанието. Практиката по будистка йога се опира върху традицията на дзогчен, където задачата е да се подобри функционирането на мозъка чрез използването на звук, или инструмента на мантрата.

Процесът следва определена последователност, съгласно която тялото се разделя на няколко основни зони. За всяка зона отговаря конкретна мантра. След формирането на мантрата, практикуващият трябва да я насочи към съответната зона на тялото и да навлезе в дълбочина в нея, подобно на ултразвук. Това води до изменение на вибрацията на зоната на тялото, след което тя се връща обратно в съзнанието. По този начин едновременно се пречистват тялото и съзнанието и се усилва работата на мозъка, тъй като по време на формирането на мантрата, тя следва постоянно да се удържа и насочва чрез силата на съзнанието в зоната, с която се работи.

Практикувайки будистка йога, ние постигаме лекота и по естествен път повишаваме вибрацията си или „вътрешното си звучене“.

Будистката йога съгласно дзогчен е мощен инструмент и е препоръчително да се използва не повече от веднъж седмично.

За будистката йога (из статия на Олег Черне):

Съществуват огромно множество интерпретации на това, какво е будизмът, или различни гледни точки към това, как следва да го разбираме и до голяма степен всяко разбиране на тази система има право на съществуване.

Будистката йога по определение не може да бъде догма, тъй като тя се намира в постоянен процес на еволюция и изхожда от това, че човекът се явява висша форма на прераждане от всички възможни. От всички живи организми само човекът пълноценно съответства на пространството, в което живее, представлявайки Небето, Земята и, съответно, Човека. Тройствената представа за човека се определя в спокойно състояние. В движение той придобива четири смесени типа, усилвайки се или отслабвайки по основното направление.

Задача на будистката йога се явява отделянето от състоянията на временни свойства, които се делят на понятията „горещо” и „студено”. Ако човек зависи от „горещото” и „студеното”, то той зависи от временни процеси и, следователно, отслабва своя дух, а с него и възможността за достигане на «Тяло в Светлината на Дъгата».

Достигането на «Тяло в Светлината на Дъгата» се счита за най-висшето ниво в постигането на будистката йога. За да се отделим от „студено”-то и „горещо”-то, е важно да се научим да се храним с еликсир. Храненето с еликсир, или хранене с амрита, прави човека безсмъртен.

Амрита, от физическа гледна точка – това е определено състояние на възбуда(енергетезране), а самата идея за поддържане на подобно състояние се нарича тантра, която тук се разбира като създаване на определено поле, позволяващо да се поддържа състоянието на ума в определени висши вибрации, при което самото тяло се разделя на различни части (четири вибрационни групи) и се казва, че тялото е надарено с четири тантри. Това се познава, като четири различни подхода към учението или четири вида енергии, които познава практикуващият тантра.

За тяхното познаване е необходимо да се премине през степените. Даденият път се съотнася с понятието дзогчен.

Първа степен. Фундаментът на стената

Практикувайки тантра е много важно да се разбере, че основата и дълбочината на нашето тяло са заложени там, където лежи знанието за мозъка. И това са костите. Основата на костите са двете бедрени кости, те се и смятат за основа на стената.

Те определят 24 разновидности на костите и хрущялите. Работейки над фундамента на стената, ние построяваме 28-те гръбначни прешлена, насочвайки се към костния мозък и ставните повърхности, където е скрито истинното дишане на костите.

Тук се формира основата на медитационни процес НЯМШАГ(тиб. Mnyambzhag), изискващ удържане на съсредоточаването върху задачата.

Втора степен. Централния орган

Определяйки задачата и изявявайки необходимото напрежение, ние започваме да развиваме нашето тяло благодарение на пояса, пронизвайки го с мантрата и създавайки условия за дълбинна вибрация.

Мантра: ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

Смята се, че Небето се опира на пояса на човека, и заедно с кръста, той представлява опора на духовното преобразуване. Когато при ембрионът завършва формирането на пояса, това означава, че Небето е определило пътя за дадения човек и неговият Вятър (рлунг) е сформиран. Тук също се разбира дълбочината на енерго-дишането, като свойство, което трябва да се усъвършенства. Посредством пояса, будистката йога учи на законите на Вятъра, законите на дишането.

Тук се реализира най-важният съзерцателен процес – ГОМПА (тиб. Sgompa), основан на повтарящи се действия.

Трета степен. Формиране на усилие

Първичното допълнително усилие, което може да създаде човек, е свързано с дишането и непосредствено с диафрагмата, която го регулира. Познавайки диафрагмата, ние познаваме действието на дишането (бели дробове, корем, бъбреци). Но първичен момент е – да се получи опора за дишането, свързана с белите дробове. Белите дробове поддържат ключицата, ключицата поддържа главата.

Основната задача – да се направи от не-чифтния орган на белите дробове чифтен (двойка), което означава да се създаде център на белите дробове, който би способствал за създаване на усилие върху диафрагмата. Тук се отработват условията за формиране на допълнително усилие – силата НУЙТУ(тиб. Nusmthu).

Четвърта степен. Осъзнатост

Осъзнатостта е свързана с разбирането на същността на съзнанието, с разбирането на мозъка, от което зависи натрупването на енергия. Тук се реализира основният принцип – значението на човека, неговата способност или не-способност за ШЕЙПА (тиб. Shespa), осъзнаване.

За проникване в съзнанието се използва мантра, насочена към достигане на способност за осъзнаване – РИГПА (тиб. Rigpa).

Мантра: ОМ АХ РА ПА ЦА НА ДХИ Ди-Ди-Ди-Ди-Ди

Тук се формира и един от най-важните принципи на тантра – способността за управление чрез разхлабването. Това е важно за разбиране на способностите на мозъка, който трябва да се приведе към центриране, на което може да пречи, както преразвиването на лявото или дясното полукълбо, така и формата на черепа. Разхлабването позволява да се регулира плътността.

Усилието на разхлабване е свързано с тила и темето. Познавайки изкуството на разхлабването, ние можем да усилим плътността на мозъка и, като следствие, неговият център.

Храненето на мозъка зависи непосредствено от вкуса, затова вкусът се явява основният източник за хранене на центъра на мозъка и е свързан с човешкото хранене. Тоест, храненето чрез вкуса трябва да храни човека, всичко останало – това е или хранене на Земята или хранене на Небето.

Пета степен. Сакрален сок

Петата степен на тантра е свързана със способността на мозъка да прониква в гръбначния стълб, което се разбира като хранене на костния мозък със сакрален сок. Този процес е свързан с разбирането на своята собствена природа – НГО ТРО (тиб. Ngosprod). Той изисква тънко и дълбинно проникване.

Шеста степен. Тайното ниво

Тайното ниво е свързано с шията. Това е особена част, която представлява кармичното поле на човек. Тя или помага да се съедини съзнанието на човек с неговите процеси, или го отдалечава от това. По такъв начин тя може да стане съюзник или противник на практикуващия. Изисква се добиването на необходимото напрежение в областта на шията, разчистващо преградите от пътя.

За възстановяване и разкриване използват мантрата на Бялата Тара, помагаща на всички живи същества.

Мантра: ОМ ТАРЭ ТУТТАРЭ ТУРЭ СОХА

Седма степен. Първичен дух

Първичният дух е свързан с първите завършени процеси в зараждащото се тяло, които се асоциират с черния дроб и жлъчния мехур. Може да се каже, че това е първата реакция на организма на самия себе си. От контролирането на състоянието на първичния дух зависи преразпределянето на енергията и нейното натрупване.

По същността си тук става дума за първичното усилие, първичната воля на човек – ДУДЖЕД (тиб. ‘dusbued), която той получава при раждането. Кармата, каквато и да е, е първият учител на човека, и настъпва време, когато тя трябва да се познае. За това се използва мантрата на учителя.

Мантра: ОМ МУНИ МУНИ МАХАМУНИЕ СОХА

Осма степен. Пространство

Пространството на мястото, в което живее човек, в неговото тяло се представлява от кръвта. А още по-точно, от аортата, която се явява ос на кръвта и първият инструмент, настройващ зародиша на пространството, в което ще живее. Да се познае, да се почувства пространството на кръвта – това е най-висшето тантрическо преживяване, тъй като, познавайки го, ние можем да се отделим от него, или да се издигнем от лотоса.

Използва се мантрата на Падмасамбхава. Тук се достига истинското разбиране на битието – ТОГПА (тиб. Rtogpa).

Мантра: ОМ А ХУМ БЕНДЗА ГУРУ ПЕМА СИД(Д)И ХУМ

Девета степен. Млечно хранене

Преминавайки осем степени на преобразуване, ние достигаме възможност за хранене с прана, или с млечен сок, или с амрита. От този момент нашето тяло е способно да възприема и да изработва висшата субстанция за подхранване на нашия дух.

Десета степен. Концентрирано сгъстяване

След преминаването на деветте степени в корема трябва да се появи концентрирано сгъстяване, състоящо се от субстанциите, извлечени от системите на тялото и свързани със спермената есенция и кръвта. Това концентрирано сгъстяване трябва да се удържа, докато то, на свой ред, не започне да удържа тялото.

Тук ние познаваме природата на зачатието. По-нататък, започваме да познаваме природата на петте елемента, където на Земята и е отредено разбирането на тялото, на Водата – разбирането на съединението, на Огъня – поддържането на временните процеси, на Въздуха – разпространението, на Пространството – способността да живееш в друго тяло. Под друго тяло се разбира минерал (тялото на човека, като кристал), в който има пъп, център. В минерала трябва да има ос, това е неговата аорта. Той трябва да има ориентир, за да може у него да присъства условие за ръст. Той трябва да има рамена и бедра, които да контролират формата. Когато той започне да генерира енергия, у него ще се появи мозък. Концентрираното сгъстяване оживява и му трябва движение. То се задава от мантрата на Бялата и Зелената Тара.

Мантра: ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА

По такъв начин, ние преминахме десетте степени. Те имат последователно и паралелно приложение в дзогчен, и всичко това се нарича будистка йога.

Будистката йога – това е практика, определяща практическото приложение на знанията на будизма (тантра), които са намерили своето развитие в един или друг вид в петте основни традиции на тибетския будизъм: нингма, кагю, сакя, гелугпа. Те, също така, са изразени в традициите на бонпо.

Будистката йога е основана на тантрическото учение, което, за разлика от учението на сутрите, се явява изкуство на постигане на състояние на освобождение по практически метод, когато всички усилия се насочват не толкова към път на отричане и отреченост, колкото към път на придобиване на сила за достигане на вътрешна свобода или освобождение.

Тантрическото учение е израснало от недрата на ученията на сутрите, като определена замяна с проста форма на учението за четирите благородни истини, лежащи в традицията на хинаяна и махаяна. И макар учението на сутрите да се явява основно в будистката концепция на познанието, всичко това се явява интерпретация на четирите истини на Буда за причината и истината за страданието.

Тантризмът предлага практически методики за изменение на състоянието на човека. Това знание е било формулирано в двете основни тантрически книги – „Тибетската книга на мъртвите” и медицинският трактат „Джуд-ши”. Дадените работи са станали алегорично изображение на основите на тантрическото учение, обучавайки на възможностите за изработване на лично усилие.

Съгласно положенията в будисткия тантризъм, да се достигне реализация на третата благородна истина за прекратяване на страданието, без наличие на лично усилие е крайно сложно. На човек му е сложно да излезе зад пределите на относителното състояние, ако неговата лична природа не е готова за освобождение. На закона за карма може да бъде противопоставено само усилие, водещо към състояние на Убежище, или стъпване на Пътя.

Състоянието на Убежище – това е състояние, когато се достига осъзнаване на тялото, ума и речта. Именно осъзнаването на тези три инструмента води до осъзнаване на калачакра, символът на целостта и единението, когато човек става способен да се освободи от законите на времето и да познае изменението на същността на елементите.