Даоистка алхимия за жени

TheWayTrueMadenScheme

 

Даоистката алхимия за жените е единственото практическо знание,

което се основава на законите за развитието на енергийната структура на жената.

Всяка жена е роден алхимик по своята природа, защото тя има естествена способност да създава и преобразува енергия. Но въпреки това, от огромен брой практикуващи жени, само единици са тези, които могат да постигнат практическа възможност да се занимават с алхимия.

Основната задача на занятията по даоистка алхимия за жени е да се даде представа за необходимите инструменти за алхимичен процес.

Стати

Изкуството на развитието за жени

Изкуството на построяване на женското тяло

Пътят на жената

Видео лекции

Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Общи въпроси

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Учител и традиция

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Духовната сила на жената

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Жената и алхимията

Лекция на Олег Черне «Пътят на жената»