Даоистка йога

DaoJoga 2

 

Даоистката йога има древна история

и се опира върху дълбоко разбиране и опит за интегриране на работата на тялото, съзнанието и енергията, която циркулира в тях. Съгласно даоистката йога, тялото на човека се разглежда като система от енергийни съдове, които се напълват с енергия, в които се съхранява и усвоява нашата жизнена сила.

image 4

Направление в съхранението на енергия: Идеята още от древни времена е човекът да се превърне от консуматор в генератор и от същество с пренатални дадености, в съвършен човек. Съвършен човек е този, който не спира да се развива. Той може да преобразува и контролира преживяванията си, благодарение на своето силно съзнание и способността да се концентрира. Единствено този тип хора имат шанс да станат алхимици. Съхраняването на енергия е само стъпка от развитието според даоистката алхимия.

Целият цикъл на развитие се свежда до следните етапи: възстановяване, подготовка, настройка, напълване и съхраняване, разблокиране, геометрия, концентрация, ритъм, трансформация.

Как да съхраняваме своята енергия?

В даоистката традиция, човекът се възприема като съд и като такъв, той може да се напълва и да съхранява енергия от даден порядък. Освен това съдът може да послужи и за трансформация на енергия при наличие на достатъчно силно съзнание. Тялото (съдът) ни се състои от подсъдове:

  • девет външни съда – стъпала, колене, бедра, рамене, лакти, длани, корем, гърди, глава;
  • пет вътрешни съда на петте органа – бъбреци, черен дроб, сърце, далак, бял дроб;
  • три алхимични/цинобърни съда – корем, гърди, глава.

Важно е да съдът да е цялостен, с правилна геометрия, симетричен и укрепен. Ако едно от тези условия не е спазено, всяка постъпила енергия или изтича, или влошава състоянието на съда. Съдът трябва да се напълва с правилните съставки: качествена и високочестотна храна – качествени ферментирали напитки, енергетици, кристали, и т.н.; подхранване на клетъчно ниво – чрез работата на ендокринната система;

image 6
Работа с ритъм: човек може да открие своя вътрешен ритъм, да постигне на резонанс между ритъма на физиката, дишането и работата на съзнанието. Работата с ритъма е работа с божественото, работа с високочестотни състояния и преживявания. Това, което има най-стабилен ритъм в нас, определя нашата реалност – ритъм на сърцето и хипоталамуса. Тялото се определя от енергетиката, енергетиката от духа, а той – от ритъма.

За какво можем да използваме своята енергия?

Един основополагащите принципи при работа с енергията е че тя се събира основно за набавянето на още енергия. Според даоистката традиция, единственият начин да увеличим енергията си и жизнената сила, е като се научим да я движим в тялото.

Техники на безопасност: За развитието не бива да се говори теоретично, то се преживява физически и като такова, може да се мери, съзнава и управлява. Енергията не бива да бъде пренатрупвана, тъй като това води до опасност тя да ни подчини. Енергията не бива да се изгаря в степен по-голяма, от възможността ни да абсорбираме тази енергия. Енергията не бива да бъде неравномерно разпределена в нас, тъй като това води до енергийни проблеми. Енергията не бива да се застоява.

Метод – изразява се в умение за работа със следните аспекти: напълване, изграждане на геометрия, изграждане на енергийна ос, концентрация, ритъм. За повече информация, вижте секцията Метод

dao course