Облекло

Set_iz_treh_sumok_celt-168x237

Облеклото по време на занятия е важен атрибут с оглед комфортното разполагане в практиката. Неподходящото облекло може да отвлича и възбужда както нашето, така и вниманието на околните.

Препопръчително е да се използват само (или отделни елементи при невъзможност за закупуване) от клубното облекло, закупено директно от филиала или от нашия интернет магазин. Облеклото е създадено да подкрепя практикуващия (както и околните) и да го поддържа в неговите задачи по време на практика.

Всички символи, надписи и изображения са специализирани и подбрани да “резонират” правилно с естеството на дейност в рамките на дадената практика.ubka_tallula2-168x237

 

Обувките са важен атрибут от облеклото, особено при стоящи и практики в движение. Поради кривините в стъпалата при повечето хора и естествените особености на свода на ходилата, нужно е обувката да не възпрепятства, но и поддържа, правилната геометрия на стъпалата. Обувките на клуб INBI са проектирани изключително с идеята да подпомагат максимално практикуващия.

Повечето модели могат да се използват и извън рамките на клуба.

shoes