Тайдзи

TajDzi 4

 

Тайдзи-цюян е едно от най-древните изкуства за усъвършенстване

на геометрията на тялото, насочено към разбирането на основните принципи за свързване на тялото, енергията и съзнанието в движение. Основата на всяко развитие е изменение на геометрията на тялото, като инструмент за това се явява тайдзи-цюан.

Capture taiji3

Ако разглеждаме тайдзи-цюан като система, насочена към вътрешно култивиране, тогава ние преминаваме през етапа на подготвяне на тялото, което отговаря на анатомията тайдзи, след това през геометрията на тайдзи и накрая през алхимията на тайдзи.

08.titul_08

Анатомията на тайдзи е наука за тялото в покой и в движение. За да се научим да усъвършенстваме тялото си, ние трябва да можем да го опознаем правилно. Правилно опознатото тяло е залог за успеха в развитието, който не ни позволява да се отклоняваме встрани.

Анатомията на тайдзи показва основите, върху които трябва да се опираме в развитието си, така че да преминем на следващия етап. Правилното начало ще ни позволи да се подготвим за осъществяването на тези принципи и задачи, които отнасяме към разбирането за вътрешно култивиране. Това включва:

  • единно тяло;
  • центрирано съзнание;
  • възвратност на енергията.

Тези три базови принципа не могат да бъдат постигнати без регулирането на анатомията.

proportion

Геометрията на тайдзи цюан представлява определена характеристика на тялото, която дава възможност за усъвършенстването на свойствата му. Основната задача тук е да се постигне по-задълбочено проникване на енергията, изменяне на напрежението на тялото и най-вече подхранване и укрепване на съзнанието, което ще доведе и до усъвършенстване на геометричната му форма.

Истинският смисъл на всяко развитие е да постигнем разбиране за това как се усъвършенства енергията ни, да се научим да преминаваме от една фаза на вибрационно състояние в друга. За тази цел трябва да разберем формулата за взаимодействие на тялото, енергията и мозъка, което е невъзможно без геометрията. Ключовата задача в самоусъвършенстването е разбирането какво представлява пропорцията.

Пропорцията представлява изграждането и развиването на геометрията, която се основава на определен фундамент, т.е. на определена предзададена или изработена цялост, заложена в идеята за анатомията тайдзи цюан. В действителност, геометрията тайдзи цюан е проект, чрез който човек научава как да построи храм вътре в себе си.

Изучаването на геометрията тайдзи цюан е велика формула на действията, а не просто набор от определени упражнения и форми. По-правилно би било дори да се каже, че това е магически квадрат, чиято формула се крие в схемата на определени движения. Този квадрат трябва да бъде изучаван през призмата на мярата. Нейната роля се заключава в това да доведе до най-важното – управляването на вътрешното усилие.

BEIJING, CHINA - AUGUST 1: (CHINA OUT) Sculptures of people performing Tai Chi are displayed at Peking University on August 1, 2008 in Beijing, China. A total of 600 sculptures have been placed on the campus to usher in the Olympic Games. Peking University Gymnasium is the table tennis venue for the 2008 Beijing Olympics. (Photo by China Photos/Getty Images)

Алхимията на тайдзи-цюан е действителното разбиране на механизма на развитие, когато не само създаваме усилие, но и го управляваме. Човек не бива да се занимава с алхимия, без да разбира матрицата, върху чиято основа тя се гради. Дори разбирането на тази матрица и определянето на възможните грешки обаче не са достатъчни за изявяването на същността – докато не променим геометрията на тялото си, не бихме могли да пристъпим към осъществяването на нито един алхимичен закон.

Алхимията на тайдзи-цюан се основава върху мярата и именно в това тя се различава от действието, при което просто се движим или се движим в определени координати. Алхимията не предполага следване, тя предполага участие. Само човекът, дарен със силно съзнание, може да овладее изкуството на алхимията.

Алхимията на тайдзи-цюан се основава и върху схеми и пропорции, които са постоянен елемент, несвързан с движението. Така ние сякаш създаваме движение, но такова всъщност липсва, тъй като има само преобразуване. Да доведем себе си до състояние, когато всичко в нас се изменя чрез постоянството на Едното – именно това означава да сме опознали изкуството на алхимията на тайдзи-цюан.

Пропорция

Втората част от разбирането на Метода е свързана с разбирането на идеята за пропорцията. Основният проблем на човека е, че зависи от напълването или от усещанията, които са изработвани у него в продължение на един дълъг период от време, или просто са му заложени по природа.

Човекът трябва да разбере, че всяко усещане е следствие от функционирането на организма му – от работата на органите, функциите на жлезите, съзнанието и съдовете на тялото му. Той трябва да разбира, че във всичките си прояви, тялото му е като автомобил, на който той се вози като машина, която би могъл да усъвършенства или влоши единствено ако създаде допълнително усилие.

Личното усилие

Усилието определя необходимото условие за пребиваване в поставените ни задачи, то е това, което ни дава възмоност да следваме и създаваме, то е двигателят, който ни предпазва и движи.

Животът ни представлява движение с напълно ясни физически параметри. В действителност обаче се оказва, че без усилие тялото ни следва само линейните закони на движение и е лишено от най-важното – вътрешното въртене. Движението, което не е заредени с лично усилие, не е никакво движение. То е просто люшкане от едната страна на другата.

Личното усилие представлява съзнателен контрол над силата, която управлява или по-скоро може да управлява тялото ни. За да разберем това усилие, най-напред трябва да разберем пропорцията.

Формиране на пропорцията

Това е вътрешното усилие, което дава възможност за усилване и частична или пълна промяна на енергийните и физическите параметри на тялото. Това ниво изисква осъзнаване на физиологическите и енергийни принципи на развитие на тялото, разбиране на това, върху което то се опира в развитието си и на което съответства едно или друго физическо усилие. Тези знание са необходими за построяване на правилна работа на мускулите, сухожилията , костите, кожата, артериите.

Пропорцията в изкуството тайдзи-цюан

  • преди да започнем да развиваме тялото (под тяло тук се разбира физическият и енергиен модел), трябва да го възстановим
  • преди да развием геометрията и укрепим съзнанието, трябва да развием съсредоточаване
  • практиката се построява само чрез системата от принципи, определящи първоначалното развитие на тялото, съзнанието и енергията
  • тайдзи-цюан се основава а геометрията не само в движение, но и в покой (квадрат в кръга, кръг в квадрата). Геометрията позволява техниката на тайдзи-цюан да се строи в триизмерната координатна система
  • движението се опира на естествеността, което означава, че то може да нараства. Тъй като се опира на нарастващото усилие, тайдзи-цюан не може да има граници в развитието
  • развива се вътрешното подхранване

Препоръчваме да видите

inbi_2