Практика с ветрило

10

 

 

      Даоистка алхимия „Изкуство на пурпурната пеперуда“

      Учението за Пурпурната пеперуда е част от знанията на Висшата чистота, от учението за безвременното, представлявано от красавицата Дяочан в рамките на направлението на Хъ Сянгу (何仙姑, He Xian Gu). Това е изкуството за освобождаване от времето или също – изкуството за събиране на енергията дзин с помощта на ветрило.

Съгласно школата на Висшата чистота Шанцин (Shang Qing, 上清) ветрилото е символ на изменението и късмета, което на практика обозначава способността да изменяме вътрешното.

Програма

  • Практика. Алхимична форма с ветрило.

Необходими неща: ветрило

Ден и час: 2 пъти месечно, сряда, 18:30 – 19:30 ч.

Водещ: Борислав Нешев