Син-и-цюан

icon sin-i син

Принципи

Син-и – „насочената воля“ – е една от трите основи даоистки практики в движение. Тя е предназначена във висша степен към формирането на съзнателно усилие в и чрез движение. Практиката още е известна като „юмрук на оформения разум“. Син-и предполага използването на разума и мисълта за създаване на форма в движение на тялото.

Както и другите две вътрешни практики в движение (багуа-джан и тайдзи-цюан), син-и е изкуство, водещо до преобразуване на тялото и енергията. Създаването й се приписва на военачалника Юй Фею, въпреки че реално неговата роля вероятно е била в структурирането на знанията на даоистите отшелници.

Практикувайки син-и, трябва да се създава такова движение, чиято вътрешна мощ да може да се преобразува във външно физическо проявление.

Ако тайдзи-цюан се съотнася с линията, а багуа-джан с кръга, то син-и се съотнася с точката, която символизира концентрацията и силата на вътрешната енергия.

На практика, син-и показва възможността тялото да се движи чрез максималното му събиране, едновременно със събиране на насочената мисъл.

Матрицата на син-и-цюан се опира се върху формиране на умственото усилие чрез движение на тялото в две формули:

  • формула на 5-те елемента;
  • формула на 12-те животни.

Практиката излага основи на даоистко изкуство за развиване на концентрацията на съзнанието в движение. Опира се върху формиране на умственото усилие чрез движение на тялото в тези две формули (инвариантни матрици).

sin-i

Син-и-цюан – Мяра на силата

„ Развитието на всеки човек зависи от способността или неспособността му да опознае мярата. Най-висшата проява на мярата е мярата на силата. И макар тя да се опознава, след като вече сме разбрали мярата на измерността в практиката и мярата на усилието, има системи, които предлагат познание за мярата на силата като самостоятелно условие. Те дават възможност за развиване на личностния потенциал в един по-кратък срок. “

Син-и-цюан – Изкуството на формиране на усилие

За повече информация, препоръчваме да посетите: olegcherne.ru

Препоръчваме да видите: