c

За INBI

Лаборатория за развитие INBI е институт за развитие и усъвършенстване на човека, който в продължение на 30 години изследва природата на развитието на човека през призмата на знанията, натрупани от културите на различни цивилизации по време на съществуването им.

Дейността на организацията се основава върху принципи и закони, с които участниците се запознават в методологична форма. Това позволява пълноценно познаване на развитието на тялото и енергията чрез работата на съзнанието.

Основите разбирания, залегнали в развитието на организацията са:

  • Качеството е начин на живот. Качеството на живота се определя от качеството на преживяване на живота.
  • Побеждава този, който побеждава себе си.

Допълнителна информация

INBI подхожда към развитието на човека от различни ъгли, изразени в 12 проекта, 5 от които са развити в България:

Integral Q (Хранене на бъдещето), Съвършената, Code de Vino, Ритуал, Интегрална медицина.

INBI или още Лаборатория за развитие сам по себе си е проект на световната организация Алхимия. Чрез 16-те практически подхода към човек и човешката енергия, института обхваща редица древни учения, традиции и принципи, характерни за шамански, индиански, магически, келтски и други култури по цял свят.

Препоръчваме да посетите: INBI World

INBI World се състои от множество центрове по цял свят, най-силно развити от които са: INBI Bulgaria, INBI Russia, INBI Argentina, INBI Peru.

photo-zal-inbi-04-jpg-77

В различните центрове, практиките и проектите са развити в различна степен.

 

 

INBI Bulgaria се състои от два филиала: в София (седалище) и Пловдив (клон)

Не пропускайте да се информирате с новостите и знанията в нашите международни проекти: olegcherne.ru

Олег Черне – ключова фигура за развитието на организацията, вече 40 години изучава и развива древни практики, учения и традиции. Семинарите му се провеждат в почти цял свят и варират в пълната гама дейности предлагани в институт INBI.

Външна дейност и колаборации

NutriQ – Хранене на бъдещето

MedIntegralQ – Интегрална медицина

Sheonaona – Интегрална живопис

DaoBody – Даоистко тяло

PerfectOne – Съвършената