За INBI

Лаборатория за развитие INBI е международен институт за развитие и усъвършенстване на човека, който вече над 30 години изследва природата на развитието на човека през призмата на знанията, натрупани от културите на различни цивилизации по време на съществуването им.

Основател на института е адептът по вътрешна алхимия Олег Черне, който повече от 40 години изучава, адаптира и преподава древни практики, учения и традиции в различни точки по света.

Дейността на организацията се основава върху принципи и закони, с които участниците се запознават в методологична форма. Това позволява пълноценно познаване на развитието на тялото и енергията чрез работата на съзнанието.

Основите разбирания, залегнали в развитието на организацията са:

  • Качеството е начин на живот. Качеството на живота се определя от качеството на преживяванена живота.
  • Побеждава този, който побеждава себе си.

INBI подхожда към развитието на човека от различни ъгли, представени в различни проекти, основните от които се развиват и в България:

NutriQ – Хранене на бъдещето

MedIntegralQ – Интегрална медицина

DaoBody – Даоизъм

Съвършен – интегрално развитие на човека

Парфюмерист

Ритуал