За INBI

INBI World е международен институт за развитие и усъвършенстване на човека, който вече над 30 години изследва природата на развитието на човека през призмата на знанията, натрупани от културите на различни цивилизации по време на съществуването им.
INBI България е част от INBI World и вече 17 години развива дейност в страната ни, като тя е съобразена със спецификите на националната ни културна и психологическа среда.

Основател на института е адептът по вътрешна алхимия Олег Черне, който повече от 40 години изучава, адаптира и преподава древни практики, учения и традиции в различни точки по света.

Дейността на организацията се основава върху принципи и закони, с които участниците се запознават в методологична форма. Това позволява пълноценно познаване на развитието на тялото и енергията чрез работата на съзнанието.

Основите разбирания, залегнали в развитието на организацията са:

  • Качеството е начин на живот. Качеството на живота се определя от качеството на преживяване на живота.
  • Побеждава този, който побеждава себе си.

INBI подхожда към развитието на човека от различни ъгли, представени в различни проекти, основните от които се развиват и в България:

DaoBody – Даоизъм, Даоистко тяло

DaoWoman – Даоистки практики за жени

Съвършен – интегрално развитие на човека

NutriQ – Хранене на бъдещето

MedIntegralQ – Интегрална медицина