Цени

 

Вариант I: Месечна схема базирана на брой занятия1

АбонаментЦена в лв
 ЧленовеОбща
6 занятия5060
8 занятия6580
12 занятия100120

1Схемата се отнася до всички занятия в INBI и следва да се оползотвори в рамките на месец.

Вариант II: Месечна схема в група

ПрактикаЦена в лв
 ЧленовеОбщаЕдинично занятие
Багуа-джан709013
Тайдзи-цюан709013
Пияна алхимия304013
Син-и-цюан304013
Даоистка йога – курс507013
Даоистка йога – жени507013
Багуа-джан с меч305013
Месечен абонамент*200250
Бойни изкуства и двигателна култура304013
Будистка йога304013
Матрица на ритъма304013
Алхимичен комплекс “Бяла пагода”**40
Интегрален масаж***10

* Не включва Бойни изкуства и двигателна култура, Будистка йога, Матрица на ритъма, Алхимичен комплекс “Бяла пагода”, Интегрален масаж
** За участници в семинара “Бяла пагода” – провежда се всяка последна събота на месеца
*** Провежда се всяка първа седмица на месеца

Заплащане

Всички заплащания се извършват на рецепцията, както следва:

  • За посещаване на групи: до 10-то число на текущия месец
  • За единични посещения: при съответното посещение

10% отстъпка от общата сума при посещаване на две и повече групи (без Бойни изкуства и двигателна култура, Будистка йога, Матрица на ритъма, Алхимичен комплекс “Бяла пагода”, Интегрален масаж)