Цени

 

INBI Онлайн: Цени и начини на плащане

(валидни за периода 6 Април – 6 Май 2020 г.)

 • Безплатните ни занятия ще продължат до 5 Април включително.
 • След 5 Април, всяка събота от 10.30 до 12.30 ч. остава едно открито/безплатно занятие по даоистка йога.
 • От 6 Април до 6 Май, занятията можете да заплатите при следните възможности:
Абонамент Цена в лв.
10 занятия 50
20 занятия 70
Всички занятия 100

 

Начини на плащане: 

 • По банков път:

Име АЛХИМИЯ ООД

IBAN: BG63STSA93000017735309

Основание: Онлайн занятия 10 бр./20 бр./ всичко

 • PayPal: ще ни е нужен Вашият имейл, чрез който да направите плащането. Регистрация в PayPal няма да Ви е необходима.
 • Revolut: на тел. 0892215824
 • Ако някой от посочените по-горе начини на плащане не е удобен за Вас, моля се свържете с Таня Кривачка на тел. 0892215824, за да изясните възможността за друг начин на плащане.


Важно

 • В случай на отмяна на карантината преди 6 Май и подновяване на занятията в залата, посочените по-горе цени остават в сила до 6 Май.
 • След 5 Април във всяка  Zoom стая ще бъде въведена парола за достъп, която ще получите след извършване на плащането.

 

Цени на редовни занятия, провеждани в Зала INBI:

(следващите Варианти за абонамент не са актуални/възможни за периода 6 Април – 6 Май 2020 г.)

Вариант I: Месечна схема базирана на брой занятия1

Абонамент Цена в лв.
  Членове Обща
6 занятия 50 60
8 занятия 65 80
12 занятия 100 120

1Схемата се отнася до всички занятия в INBI и следва да се оползотвори в рамките на месец.

Вариант II: Месечна схема в група

Практика Цена в лв.
  Членове Обща Единично занятие
Багуа-джан 70 90 13
Тайдзи-цюан 70 90 13
Пияна алхимия 30 40 13
Син-и-цюан 30 40 13
Даоистка йога – курс 50 70 13
Даоистка йога – жени 50 70 13
Багуа-джан с меч 30 50 13
Месечен абонамент* 200 250
Бойни изкуства и двигателна култура 30 40 13
Будистка йога 30 40 13
Матрица на ритъма 30 40 13
Алхимичен комплекс “Бяла пагода”** 40
Интегрален масаж*** 10

* Не включва Бойни изкуства и двигателна култура, Будистка йога, Матрица на ритъма, Алхимичен комплекс “Бяла пагода”, Интегрален масаж
** За участници в семинара “Бяла пагода” – провежда се всяка последна събота на месеца
*** Провежда се всяка първа седмица на месеца

Заплащане

Всички заплащания се извършват на рецепцията, както следва:

 • За посещаване на групи: до 10-то число на текущия месец
 • За единични посещения: при съответното посещение

10% отстъпка от общата сума при посещаване на две и повече групи (без Бойни изкуства и двигателна култура, Будистка йога, Матрица на ритъма, Алхимичен комплекс “Бяла пагода”, Интегрален масаж)