Интегрално подхранване

icon-project-integralq shadow border

 

Проектът е насочен към правилно подхранване на тялото и съзнанието чрез високовибрационни продукти, чиято енергия и структура са устойчиви във времето или изобщо не подлежат на разрушаване.

Проектът се опира върху три основни принципа:

  • разглеждането на тялото като кристал в течна форма;

  • разглеждането на плътната храна като преходен продукт с по-ниска честота, който понижава вибрацията на тялото;

  • разглеждането на мозъка като основна зона за подхранване.

Интегрално подхранване

Интегралното подхранване е форма на хранене, насочена към поддържането на най-висшите процеси в човешкото тяло, като тук основен показател са различните видове напрежение. Това напрежение се привнася или формира в организма от храната, която може да бъде разложена според честотните си показатели. Интегралното подхранване е високочестотно подхранване.

Високочестотното подхранване е подхранване чрез храна, чиито вибрации определяме като високочестотни. Тази храна създава определено напрежение с помощта на енергийните, минерални или кристални източници, с които е обогатена. За такава храна се смятат продуктите, израсли в зона с особени енергийни условия, богата на минерални залежи област или пък храна, получена чрез дестилиране, която има способността да концентрира активните вещества на определено растение или минерал и да ги превръща в самостоятелен продукт. Високочестотното подхранване е не просто силно концентриран вид храна, а вид храна, който има различни закони на живот, благодарение на които тя не просто се внедрява в клетката ни, но и се усвоява от нея.

Ние трябва да се научим да се храним, като „запечатваме“ енергията на храната, която в зависимост от своята честота предопределя нивото на хранене на нашето тяло. Колкото по-високочестотна храна консумираме, толкова повече увеличаваме жизнеността си и подхранваме не само грубото тяло, но и енергията, финото тяло, което често живее в понижени вибрации, разрушаващи духа ни.

Повече за проекта: http://www.nutriq.life/bg