Интегрално подхранване

icon-project-integralq shadow border

Проектът е насочен към правилно подхранване на тялото и съзнанието чрез високовибрационни продукти, чиято енергия и структура са устойчиви във времето или изобщо не подлежат на разрушаване.

Проектът се опира върху три основни принципа:

 • разглеждането на тялото като кристал в течна форма;
 • разглеждането на плътната храна като преходен продукт с по-ниска честота, който понижава вибрацията на тялото;
 • разглеждането на мозъка като основна зона за подхранване.

Интегрално хранене

Интегралното хранене е форма на хранене, насочена към поддържането на най-висшите процеси в човешкото тяло, като тук основен показател са различните видове напрежение. Това напрежение се привнася или формира в организма от храната, която може да бъде разложена според честотните си показатели.

Интегралното хранене е област от интегралната медицина, тъй като неговите закони включват принципа за запазване на енергията и то веднага настройва човека към себепредпазване от разрушаването и разлагането. Интегралното хранене е високочестотно хранене.

Високочестотно хранене

Високочестотното хранене е хранене с храна, чиито вибрации определяме като високочестотни. Тази храна създава определено напрежение с помощта на енергийните, минерални или кристални източници, с които е обогатена. За такава храна се смятат продуктите, израсли в зона с особени енергийни условия (например високопланинска зона), богата на минерални залежи област или пък храна, получена чрез дестилиране, която има способността да концентрира активните вещества на определено растение или минерал и да ги превръща в самостоятелен продукт.

Подобно нещо се наблюдава, когато от растението се получава, например, етерично масло, като свойствата му се концентрират с помощта на освобождаването или, напротив, уплътняването на активната съставка на растението, което само по себе си променя напрежението на съставките на растението и, следователно, неговата честотност. Това се вижда ясно и в степента на проникване на маслото – колкото по-висока е концентрацията му, толкова по-висока е честотността му, а с нея и способността на маслото да прониква. С други думи тук имаме не просто различни молекулярни формати, но и разнообразна насоченост.

Така високочестотното хранене е не просто силно концентриран вид храна, а вид храна, който има различни закони на живот, благодарение на които тя не просто се внедрява в клетката ни, но и се усвоява от нея.

Високочестотната храна не просто се настройва или дори, да кажем, напряга системите и органите на нашето тяло, но и се внедрява в тях, което всъщност правят и витамините, но в много слаба степен. След това е важно да разберем, че храната на обикновения човек обслужва вътрешните му процеси, които всъщност са насочени не към повишаването на тоналността на организма, а към разлагане и извеждане. Храната на съвременния човек бива усвоявана в най-добрия случай на 30% процента (да не се бърка с обработването на храната). За сравнение да вземем меда, който се усвоява напълно (ако, разбира се, е истински) и която и да е плътна храна.

В интегралното хранене особено място заема взаимодействието с белтъците. За този тип хранене е важно преди всичко поддържането на белтъците в клетките на мозъка, а това е различно от поддържането на белтъците в клетките на черния дроб, например. Има два начина да осигурим нормалното функциониране на белтъците в черния дроб: първият е да се захранваме с аминокиселини, като така заместваме едното с друго; а вторият – да синхронизираме клетките и да намалим външната си зависимост от белтъците. За тази цел обаче е необходимо да се научим да храним клетките на мозъка си, тъй като те са основата на резонирането.

Интегралното хранене не само оптимизира всички системи, но и намалява процеса на разпад, на отмиране на клетката.

Тъй като в задачите на интегралното хранене влиза преди всичко храненето на енергийно по-високоорганизираните процеси в нашето тяло, то белтъкът се разглежда като следствие. Разбира се, в период на растеж на организма трябва да вземем предвид и да обърнем по-голямо внимание на, така да се каже, „впечатляващата физика” на нашето тяло, но когато организмът е вече сформиран, тогава какво храним? Храним това, което трябва да умира и да поддържа банална енергийна активност. До какво води това е вече видно: мързел, апатия, агресия и пр. Мозъкът в тази ситуация отдавна вече е станал депо за съхраняване на едва движещи се локомотиви. И никой не иска, а и не може, да разбере това, тъй като липсата на мислене и прекомерната раздразнителност от това, което ни е непривично и непонятно, не ни позволява действително да изследваме този въпрос.

Несъмнено, интегралното хранене трябва да бъде насочено към онзи, който е готов да се усъвършенства или не потиска собствената си природа. И това не означава диета или вселекуващо хапче. А дисциплина на действията, формиране на усилие в мозъка и наука за регенерирането на енергията. Затова тук няма място за невежи, затлъстели физици или пасионарни личности, заседнали на превала на своите увлечения.

Вие, разбира се, можете да повдигнете въпроса за необходимостта от различни компоненти, но това е въпрос, засягащ настройката, ако искате, звученето на различни органи. С други думи, когато говорим за вибрацията на храната, ние трябва да разбираме включително и вибрацията на човека. Защото онзи, който е привикнал с месото, не слуша много вегетарианеца, който от своя страна е напълно способен да обърне внимание на слънцеяда. Тоест тук не бива да се търси доказателствена база, тъй като е необходимо определено усилие и опит в поддържането на състояние на независимост от храната.

Съществуват безброй доказателства за съществуването на хора, които са живели или живеят без храна, но това не променя общия пласт на зависимост от разложението. Защото разложението и гниенето са също вид енергиен процес, който може да се нарече хранене с нискочестотна храна. На него не просто разчита голяма част от човечеството, на него е построена и цялата доказателствена база на храненето (а на нея – цели потребителски институции), затова всеки опит за доказване води до напразно губене на време. При това външно вегетарианецът и месоядецът вече съществуват. А ако погледнем само 20-25 години назад ще видим, че те тогава съществуваха в състояние на тлееща вражда.

Такава е и ситуацията с мисленето, движението и дишането – трите основни източника на подхранване, които се разбират и декларират съгласно личностната мерзост, а не от гледна точка на действително умозрение.

За интегралното хранене е опасно да се свежда всичко до тясното разбиране, че храната е това, което попада в стомаха.

Принципи на храненето на бъдещето

Принципите на храненето на бъдещето включват правилно изградените понятия за хранене и формирането на отношение към храненето, на умение да го класифицираме по вибрационен и енергиен принцип. Най-важният принцип на храненето на бъдещето е изкуството да се регенерира енергията.

 

Храненето на бъдещето трябва да предопределя измененията в нашето тяло, които зависят от условията за развитие на енергията и организацията на енергийни процеси от различни нива, които нашето съзнание може да възприеме.

По природа тялото ни зависи от циркулацията на енергията, която се характеризира с различни нива, които се определят от начина на живот (статичен или динамичен), реакциите ни към храната или разбиранията ни за нея, опита ни или нашата зависимост. Храненето е многообразна форма на движение със собствен ритъм и структура, която се определя от съхранението, акумулирането и развитието на енергията.

Геометрията на тялото определя дали то е способно да генерира допълнителна енергия чрез движението, дишането и работата на съзнанието. Следователно, най-важният принцип на храненето е умението да се регенерира наличното. И макар този процес да е сложен, много важно е той да бъде разграничен. Защото умението просто да съхраняваме енергията по време на движение, дишане и съзнателност е не просто допълнително условие за храненето, а негов фундамент.

Основни принципи на системата „Хранене на бъдещето“

 • Процеси на напълване
 • Процеси на събиране
 • Процеси на удържане (възбуждане)
 • Процеси на абсорбиране (циркулация, въртене)
 • Процеси на трансформиране
 • Процеси на усвояване
 • Процеси на съхраняване

Тези седем важни принципа на храненето се основават на наличните и формираните възможности на системите на тялото, съдовете и органите. Следователно, ние трябва да се научим да се храним, като „запечатваме“ енергията на храната, която в зависимост от своята честота предопределя нивото на хранене на нашето тяло. Колкото по-високочестотна храна консумираме, толкова повече увеличаваме жизнеността си и подхранваме не само грубото тяло, но и енергията, финото тяло, което често живее в понижени вибрации, разрушаващи духа ни.

Спектралното разбиране за храненето ще ни помогне да опознаем и спектралността на нашето тяло и да се научим да възприемаме храненето на сложни системи на тялото (например на жлезите с външна секреция), както и подхранването на клетките.

Микросхема на хранене

Когато човек се обръща към определен тип хранене, той трябва да разбира неговата схема. Колкото по-значителни са нашите задачи, толкова по-сериозна и съвършена трябва да бъде тази схема. Най-важната задача на храненето е да пренастрои или да подобри вътрешния код на човека. За тази цел е необходимо различно по вид хранене, хранене с високочестотна храна, което ще ни помогне да преформатираме организма си, да вградим в него нова микросхема.

Храненето е процес и неговото пренастройване се осъществява постепенно, като  дяловете на мозъка се приучават да работят с новите честоти. По принцип, у всеки човек са активирани различни мозъчни дялове, но мозъкът не е научен да реагира на високочестотната храна, което означава, че той е ограничен в усвояването й. Когато приемаме високочестотна храна, ние съживяваме мозъка си, като предлагаме храна най-вече за самия мозък. Това означава, че когато възприемаме идеята за високочестотното хранене, ние подпомагаме балансирането на мозъка.

Високочестотното хранене е храненето на бъдещето – то води до създаването на условия, характеризиращи се с високочестотни показатели на тялото, енергията и мозъка. Тези показатели извеждат човека от грубите величини, които имат ограничен предел на енергийното съществуване, и го въвеждат в едно ново състояние на живеене.

Мозъкът съдържа огромен брой връзки, които определят алгоритъма на съществуване на човека. А качеството на тези връзки се задава до голяма степен от нашето хранене. Никак не е лесно да се преформатират и усъвършенстват тези връзки в мозъка, тъй като те са закрепени не просто в резултат на условията на живот, но и в резултат на времето на съществуване в тези връзки, които, от своя страна, са изработени до голяма степен вследствие на реакциите ни към храната и нейната употреба. Ние сме това, с което се храним.

За да пренастроим и усъвършенстваме връзките в мозъка, първо трябва да изменим усилието на мозъка. Но изработените зависимости и реакции, оказващи вътрешно влияние върху мозъка, блокират до голяма степен нашите възможности, а и външното влияние.

Хората се опитват да усъвършенстват своето тяло, енергия и мозък с помощта на дишането, храненето и редица практики. Представители на различни култури са опитвали да изменят работата на мозъка дори чрез изменение на черепа. Дали тези опити са били успешни, не може да се каже, тъй като те никога не са били сериозно изучавани. Но едно е ясно: високочестотната храна е ключ към множество възможности.

В същото време, човек не може да възприема нещо висше, докато се намира в едно низше състояние. Необходим му е опит. Именно затова разбирането на вътрешните изменения трябва да се превърне в действителен опит. Тук трябва да се постигне баланс и пренастройване на връзките и затова не бива да се допуска един несъзнателен, несистемен подход. В противен случай може да се попадне от една неконтролируема зависимост в друга. Процесът на пренастройване на връзките в мозъка трябва да има уравновесен и контролиран характер.

Високочестотното хранене е структурно хранене, микросхема, която трябва да бъде вградена в съзнанието ни. Тя изисква сериозна дисциплинирана работа, постоянство и най-важното – никакво бързане. В мозъка трябва да се изгради преди всичко внимание, а след това – съсредоточеност.

Храненето на бъдещето е сакрална геометрия, която трябва да създаде правилната микросхема в човека. Основният и главен показател за правотата на този път трябва да бъде запазването на яснота, адекватност, усилването на работата на главата и намаляването на приема на смъртна храна, постигане на независимост от нея, а след това и изцяло отказът от нея.

Докато не разберем теорията на интегралните полета, ще разглеждаме всичко от гледна точка на полето, което доминира над нас, т.е. третото интегрално поле (и второто, ако мозъкът зависи от разрушението или обслужва разрушението). А всяко поле има своя форма на подхранване, която трудно подлежи на разбиране, ако човек не умее да усвоява енергията въобще. Интегралното хранене се опира на законите на четвъртото интегрално поле, т.е. законите на свързване.

Ако, например, третото интегрално поле ни учи да усвояваме енергията на пространството, то петото – енергията с друга тоналност или, да кажем, възбуждането, шестото ни учи да усвояваме ефира, осмото – звука, деветото – кристалите, десетото – геометрията. С други думи тази тема изисква най-малкото способност на мозъка да възприема казаното. Човек с неподготвен мозък не би могъл да постигне задълбоченост в опознаването на интегралността. Интегралното хранене трябва да разпознава нуждите на тялото и да се интегрира в него. За интегрираното хранене отговаря мозъкът.

Интегралното хранене е система, която задейства различни механизми на нашия организъм и ги кара да се подхранват не само от входящата храна, но и автономно.

Разбирането на интегралното хранене изисква време, тъй като първият етап трябва да доведе до възстановяване на мозъка и извеждането му на различна скала на съществуване. Докато човек не разбере как да подхранва мозъка си, докато не възстанови геометрията (не я синхронизира), той остава подчинен на нискочестотната храна и в такъв случай няма смисъл да се обяснява каквото и да било, тъй като дори самата дума „хранене” е сведена в съзнанието до разбирането на храната като продукт за потребление. Интегралното хранене е енергия и да се научим да възприемаме енергийните частици на тази енергия не е никак лесно дори за онези, които вярват в това, то е процес, който не зависи и от социално-обредната схема на хранене.

Интегралното хранене е хранене с концентрирана енергия. Физическият смисъл на тази енергия в квантовата механика се определя от честотата на колебанията на вълновата функция. А още по-точно от формулата „енергията е пропорционална на честотата” (по формулата на Планк E=hν0). Така всяка храна може да бъде разложена по скалата на честотата.

В момента храната, към която човек е привикнал, има повишен коефициент на смъртност. Коефициентът на смъртност е параметър, който определя жизнения потенциал на продукта, неговата способност да съхранява енергия. При употребата на продукти с висок коефициент на смъртност се формира зависимост от по-груби енергии и се задейства процес на разлагане на тялото. В резултат, това води до невъзможност да се подхранват по-високите енергосистеми, като например мозъка и до подчиняване и приучаване на тялото към процеса на умиране.

Освен това в последно време се наблюдава повишаване на честотата на планетата. Честотата на вибриране на Земята представлява конкретната пулсация на планетата, на която реагира човешкото съзнание и тяло. Тази честота се образува в резултат на взаимодействието на Земята и макрокосмоса. В науката това намира израз в показателите делта, тета, алфа, бета и гама-вълни. В един и същ момент около Земята честотата варира в диапазона от 8 до 20 Hz. Причината за това е изменянето на наклона и скоростта на въртене на Земята и изменянето на качествата на йоносферата.

tea_n

Коефициент на смъртност

Коефициентът на смъртност на храната е коефициент, който определя жизнения потенциал на продукта, неговата способност да съхранява енергията (най-вече в самия себе си). Коефициентът на смъртност на храната има, разбира се, приблизителни характеристики, тъй като зависи не от наименованието на продукта, а от неговата действителна, а не измислена енергоемкост. Колкото по-нисък е този коефициент, толкова повече това се дължи на мястото на произход, на климата и качеството на самия продукт. А колкото по-висок е той, толкова по-високи са и изискванията към приема на съответния продукт, т.е. към изкуството на хранене. По-малко вредните продукти имат показател 0,1, а най-вредните – 12.

Коефициент на смъртност на храната:

 • Кристални продукти, способни да генерират енергия, подобно на розовия кварц. Коефициент на смъртност: 0.
 • Енергийни продукти, способни да изработват енергия в себе си (настойки, извлеци). Коефициент на смъртност: под 0,5.
 • Бобови, зърнени, киселомлечни продукти и ядки. Коефициент на смъртност – 3.
 • Плодове и зеленчуци. Коефициент на смъртност: 3,5–4 (в зависимост от природната регенерация (свежи, сушени)).
 • Хлебни изделия, макарони и гъби. Коефициент на смъртност: 5. Високият коефициент е свързан с увеличаването на възможността за интоксикация или окисление на организма.
 • Морски дарове, яйца. Коефициент на смъртност: 6.
 • Риба, прекомерност по отношение на храна от категория 3–5. Коефициент на смъртност: 7. Особено важно е да се разберат последствията от прекомерността!
 • Несвежа храна от категория 3–5. Прекаляване с храна 6 категория. Коефициент на смъртност: 8.
 • Месо. Дивеч. Несвежа храна категории 6–7. Прекаляване с храна 7 категория. Коефициент на смъртност: 9.
 • Прекомерност по отношение на храна от категория 9. Коефициент на смъртност: 10.
 • Коефициенти на смъртност 11–12 са свързани с различни форми на интоксикация, свързани с неразбиране на продукта или, например, с негова заразеност.

Най-успешни продукти: Имунник (Vit C), Лунен корен

Препоръчваме да се запознаете със статията: Новости в науката

Любопитно: Future humans are here

Повече за проекта: nutriq.life

Запознайте се с енергийни коктейли и формули.