Пътят на жената

zlroza-border2

Пътят на жената

Пътят на жената е проект, разработен от Олег Черне (Дзие Кун), насочен към развитие и усъвършенстване на жените. Проектът се основава на дългогодишен опит в работата му с жени, предпочели да вървят по пътя на своето развитие.

Повече от 40 години Олег Черне изучава древни практики и текстове, които има късмет да намери в процеса на търсене, и част от това търсене е посветил на въпроси, пряко свързани с естеството на женското развитие. Всяко развитие е обем и докато не е поместен в необходимата форма, е трудно да се разбере какво, защо и как развиваме, а това изисква време и търпение.

Жената е природен феномен и в това се крие всичко. Ако живее според природните закони, заложени в нейната същонст, то тя е цялостна, хармонична, творяща, пазителка и закрилница на обществото. Освен по-силно изразената интуитивност, сезнзитивност и чувствителност, жената е и по-зависима от външното пространство и податлива на повече стресови състояния, които нарушават ритъма и нормалното функциониране на тялото й.

Когато жената живее според закони, които са в противоречие с личностната й природа, то това вече е само диктувана отвън установка.

В днешно време е много трудно да се говори за развитие на жената, защото самата дума „развитие” не се разбира, а с това не се разбира както естеството на жената, така и това на мъжа. Без разбиране за тази природа, без разбиране за физиологията, енергетика и психиката всички разговори за развитие са безсмислени.

Условията на живот, в които се намира съвременната жена, я лишават не само от възможността за хармонично съществуване, но дори и от разбирането за това какво е хармоничност. И това се превръща в трудност не само за тези, които не се развиват, но и за тези жени, които се опитват да направят нещо. Дори и да се впусне в развитието, жената често остава в периферията на самото развитие, без да е способна да види в това нещо повече от емоционално състояние.

Обучението на жената е своеобразен вид борба с времето, както от страна на самата жена, така от страна на този, който я обучава. И най-важното тук – да се отучи жената от всякакви очакванията и нетърпеливост. Понякога това отнема години и дори десетилетия.

Даоистка алхимия за жени – Пътят на Истинната дева”

Пътят на Истинната дева е направление в даоистката алхимия, свързано с реализирането на цялостната схема на женското развитие.

Пътят на Истинната дева е практическо направление, което решава задачите на разблокирането, възстановяването и настройката на тялото. Практиките в този път позволяват тялото да се подготви правилно за алхимична работа. Тъй като даоистката традиция обръща специално внимание на тялото, неговата настройка се извършва на всички етапи от практиката за изработване и поддържане на естественост, хармония, вътрешна красота, а също така за формиране на цялостност и нейното усъвършенстване.

Практиките на Истинната дева се смятат за канонични в даоистката алхимия за жени. Може да се каже, че този път е една академична школа не само в женското направление, но и в даоистката алхимия като цяло. Школата на истинната дева разглежда практиките си като подготовка за алхимичен път и реализация на онова, което принципно може да се нарече даоистки път, а също и за преход в състоянието на Чистата дева.

Метод на развитие на Истинната дева

С метода започва развитието. Ако няма метод, няма и начало. Той е реалността, до която е достигнала цивилизацията, губейки истинската връзка с ирационалното. Въпросът за метода е един от първите, които жената трябва да поставя пред самата себе си. Нужно е той да стане част от практиката, от осъзнаването и, ако щете, дори от медитацията. Опознаването на метода отнема време и изисква да се положат усилия. Най-важното е, че това познание представлява и самостоятелна практика, част от медитацията на Истинната дева.

За да опознаем метода, трябва да умеем да сравняваме и да съпоставяме собственото съзнание с избрания практически път. За да съпоставяме обаче, трябва да разбираме поставената задача. Може да се каже, че методът започва от разбирането на задачата, над която работим. Следването на метода предполага, на първо място, вътрешен контрол. Така че в началото трябва да бъде превърнато в изкуство на познанието.

Обучаващата се дама неизбежно трябва да се сблъска именно с методическото представяне и разбиране за материала.

Обучението е най-вече изкуство на познанието, в което методът има основна и дори доминираща функция. В метода се включва и разбирането за това от какво се ръководи практикуващият в своето развитие. Ръководството са условията, създаващи умение да се работи с пространството, в което се провежда обучението.

Това е визия за задачите преди всеки учебен процес, това е ритъм на следване на задачите и най-важното – ориентация към знанията, а не към разни уловки.

Методът е функция на познанието. Той не мотивира, а обяснява и е важен поради това, че е безличен.

Интегрална алхимия – проект Съвършена” (Perfect One)

Пространството, в което човек живее, има различни нива, с конкретни физически показатели. Неспособният да се интегрира в пространсвото човек изразява само едно от нивата му, което понижава чувствителността на възприемането му на света. Затова дори и да постига определени преживявания, които би искал да повтори, човекът няма способността да направи това, защото ако не познава законите на интегралността, той не може да ги реализира.

Това е особено важно за жените, тъй като пренасищането с едно или недостигът на друго нарушава естествените физиологични процеси, а това пречи на жената не просто да се наслади напълно на наличното, но и да изрази себе си като жена. По природа жената се ражда с няколко нива на взаимодействие с пространството. Дори показатели като менструацията, овулацията, менструалния цикъл представляват не просто различни физиологични процеси, а определено вибрационно ниво със свои собствени преживявания. С други думи вътре в жената са заложени различни вибрационни нива, а това, всъщност, прави природата й интегрална и напълно различна от природата на мъжа, който няма матка и, съответно, може да изразява само една, заложена му по природа, величина.

Това поражда у жената различни състояния, които от гледна точка на интегралната алхимия трябва да се смятат за търсене. И ако жената не може или не успява да удържи петте различни състояния, заложени й по природа, тя ще зависи от физиологични процеси, към които не е настроена. С други думи, в тялото й ще цари конфликт, произхождащ от несъгласуваните процеси между мозъка и матката. Колкото и странно да ни се струва, жената преживява в рамките на един живот, всъщност, няколко живота. А ако се вземе предвид и шестият показател, зачатие, можем да кажем, че жената представлява цял матричен механизъм.

Впрочем у всяка жена господства един от шестте механизма, което я кара да гледа на света ту през природата на материята, ту през жената, търсеща своя път на служба, ту във връзка с, да кажем, тактилните преживявания, свързани с дрехата. А що се отнася до дишането при жените, жената не диша като мъжа, тя мирише. За нея не е важно външното дишане, а преживяването му. Или вкусът, който е особена сфера от живота на жената. Жената готви храна и се напълва чрез това, тъй като преживява природата на вкуса. За нея храната е истинско дело на вкуса, ако, разбира се, вкусовите показатели не са нарушени. Същото важи и за преживяването на думите – звукът за жените е толкова тактилен, че може да ги вдъхнови за подвизи, а може и силно да ги нарани.

Ако не разбере природата си, жената няма да може да намери вътрешна опора и недостигът ще изпълнява външно ролята на еквивалент на преживяванията, което може да доведе до развиването на непреодолима зависимост. Жената трябва да се научи да развива преди всичко себе си. Жена, която е неспособна да живее вкусно, която не представлява себе си в цялост, се разглежда като недостатъчна. Да живееш вкусно е действителна, а не измислена сила на жените! Тъй като основният вкус е вкусът към живота, който съхранява в себе си всички интегрални способности.

Жената трябва да се научи да разбира природата на себе-напълването и тогава ще опознае природата на натрупването, и ще успее да опознае природата на преобразуването или трансформацията. Опитът да измами собствената си женска природа или да се отклони от нея би бил безполезен и не би довел до нищо, освен стрес – именно това наблюдаваме в живота на съвременните жени, в който неудоволствието и недостатъчността прикриват най-важното: наборът от сили, често формиращи у жената страх.

Нека вземем дори понятия като младост, старост, красота, любов, семейство, деца, които представят основното разбиране на жените за света – тези понятия по-скоро експлоатират жената, отколкото да я развиват. А всички тези показатели могат да бъдат развивани безкрайно. Да бъдеш жена е изкуство и то е необходимо за нашето пространство, което експлоатира женската природа.

Всъщност самата жена експлоатира себе си и за много хора днес това е не просто действителност, но и необходимост, за да задържат определени преживявания, превръщайки ги, всъщност, в изкушение. Жената трябва да разбере своята интегралност, за да се интегрира в себе си, в живота си и в заобикалящото я пространство.

Повече за проекта Съвършенаhttp://www.perfect.one/bg

Практики

Даоистка йога за жени

Даоистка алхимия за жени

Статии

Пътят на жената

Изкуството на развитието за жени

Изкуството на построяване на женското тяло

Видео лекции

Лекция на Олег Черне «Пътят на жената»

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Общи въпроси

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Учител и традиция

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Духовната сила на жената

Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Жената и алхимията

Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева