Ритуал

icon project ritual

Принципи

Ритуалът е особено действие, определящо характера и поведението на човек. Това е своеобразен гейс (правило за свързване на микрокосмоса на човека с макрокосмоса на универсума), който по един уникален начин задава неговия поведенчески характер,както и определени изисквания към пространството като към символ. Всъщност, ритуалът представлява сложен и многокомпонентен символ, насочен към реализацията на различни задачи.

Ритуалът дава възможност за настройка към определена тоналност и, независимо от нивото на самия ритуал и подготовката на конкретния човек,  представлява процес на инициация и преживяване на интимната ни връзка с битието.

Подходът и отношението към ритуала в различните култури, системи и ордени имат един и същи смисъл: да настроят човека на определена задача.

В рамите на институт INBI, Ритуалът се изучава и практикува от гледна точка на келтската традиция и тамплиерския орден.

Повече за проекта: http://www.olegcherne.ru/proekti/34-project-ritual/

Първият тамплиер

597c8a76072595db30e4af29f66b7c94

Идването на смъртта на земята води до създаването на първия некропол. Появява се и първата школа, обучавала хората как да не умират – школата «Сокара». Тя има 12 клона по цял свят, като келтският й клон, например, се нарича «Оенгус».

Това знание е свързано с два древни храма – Сокара в Египет и Ню-Грандж в Ирландия. Особено интересно е, че тези два храма вероятно са имали един и същ архитект – Имхотеп. С това име е свързана и идеята за първия тамплиер или първия зидар. Имхотеп положил основите на един уникален величествен проект и създал първата времева връзка между Ню-Грандж и Сокара. Това бил първият опит да се промени електромагнитното поле на нашата планета или по-скоро да се създаде мрежа, така че на Земята да се появи възможността за достигане на състояние на независимост от смъртта.

Любопитното е, че тази свързваща линия преминава през вратата в Авалон, където се намира Силбери Хил – място, на което най-вероятно също е имало съоръжение. Това обяснява ролята на Стоунхендж като енергийна подстанция, чиято задача е била да удържа в настройка и може би да подхранва астралния град, свързан с Авалон. Контролът на цялата тази система бил възложен на келтите. Важно тук е да разберем, че не става дума за етноса келти, а за определено свойство, което впоследствие бива превъплътено в идеята за толтеките и инките.

В тази връзка изключително важно е да разберем кой или какво е бил келтът. И не са ли по свойствата си тамплиерите също келти? В крайна сметка ако разбираме Граалът като определен ключ, определени честотни характеристики, тогава много вероятно е през 1308 година той да е попаднал на територията на Америка. Опитът да се създадат съвършени хора в Лангедок бива осуетен и всички усилия биват пренасочени към Южна Америка, където тамплиерите биват посетени от келтите. Територията обаче бива разделена на мезоамериканска (Тикал), северноамериканска (каньонът Чако) и южноамериканска (Куелап).

Тези места откриваме в миниатюра обаче и на британските острови – остров Ман, Каланиш и пещерата на остров Стафа.

Препоръчваме да се запознаете с

Аспекти на проекта Ритуал

Бялата Лилия – филм към проекта Ритуал

Сакрална геометрия