Келтско направление

Описание

Келтската алхимия е надкултурно явление, събиращо в едно религиозното, образователното, историческото и културното наследство на много народи, между които иберийци, лигурийци, пикти, арийци, белги, брити, илирийци и дори хиперборейци – митологичните жители на Атлантида. И това далеч не е пълният списък на древните народи и култури, повлияли върху формирането на алхимията на келтите.

Келтите са създали уникален подход за възприемане на света, основан върхупринципа на действието. Като че ли няма друга култура в света, която да е събрала в себе си такъв обем от знания, както келтската. Постоянно мигрирайки и срещайки се с различни народи, келтите формирали принципи, които определили характера на келтската алхимия като наука за пропорцията, ритъма и пълнотата. Подобно на хубав коктейл келтската култура е събрала в себе си набор от първокласни ингредиенти и по своята същност е алхимична.

В първото хилядолетие до новата ера келтите са обитавали басейните на реките Сена и Рейн, както и горното течение на Дунав. Най-големите племена са били Бойи, Хелвети, Белги, Секвани и Едуи. Впоследствие те са се разпръснали и разширили, като са заели територии от съвременна Франция, Белгия, Швейцария, Австрия, северна Италия. Заселили са още Иберийския полуостров, Британските острови, Чехия, Унгария и Холандия.

Това показва, че келтите са едно смесено явление. Безспорен обаче е фактът, че те са оказали съществено влияние върху развитието на цялата европейска култура.

Допълнителни материали: Видео

Програма Ритуал с Олег Черне:

18 септември 2014

Москва

ЧОМ. Лекция „Мярата – условие за сливане с възприятието“

17 ноември 2014

България, София

ЧОМ. Семинар по келтска алхимия „Ритуалът – мяра на човека”

17 май 2015

София, България

ЧОМ. Семинар по келтска алхимия “Ритуалът – мяра на човека”

30 ноември 2015

София, България

Глеб Черный. Семинар по келтска алхимия “Ритуалът – мяра на човека”

01 — 07 юни 2016

Лангедок, Франция

Глеб Черный. Инициационна програма „Тайният код на Мария Магдалина“

12 — 24 юни 2016

Европа

Глеб Черный. Алхимичен тур „Западният ъгъл на Авалон. Кристалният храм“